[BIN: 2795]

Hemingen og gygri

Oppskrift av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Telemark .

1. l.4. Hor kote dei mone roke
- Fer Hemingen onge han konne på skjia renne.-
2. l.1. Å høre du dæ du skomegjyvra.
3. l.2. Ho stirde seg over nakkje.
Efter str. 5: Da va dæ ett vers, om att ho hadde på seg så grov ein kjole - dæ va enda femten valske smakkur på'n.
Så ledde ho Gråmann a stællen ut
va femten ælnir fra hoveu te bokje.
Men enda slang beina på jola.
6. l.2. Men så fant han dei nyklanne små.
Som var te hver den vrå.
7. Så læste han opp den fyste dynn
- - - - - andre
- - - - - trea dynn.
Derinne sat jomfruga fanga.
8. Å Gud velsigne deg Heming onge
- - - ditt live,
Å æ du komen o bergje inn
dæ gjelle væl begge konns live.
9. Å han tok søll å han tok gull.
Te femtan -
Så tok han bot den onge jomfruge.
Dæ va mot gjyvras vilje.
10. "Å skamm så få deg Heming onge
Å skamm så få ditt live.
Fer du stal bot mitt gull å søll.
Men meste mitt vene vive!"
Da va dæ ho flaug a hesten sin - den
sprængde ho fyste, å så stega ho frå
den eine nuten te den andre, å helt
på te tonga Rekk femten ælnir utor
monnen på 'o.
11. Men dæ va den skjøne jomfruge.
Da ho hørte gjyvras tale.
Da falt ho a skjia ne.
Te jola uti ein dvale.
13. Kongen stende på høge væren.
Å ser han ut så vie:
Anten æ H. rædd hell vrei.
Me sota skjin onder honnoms skjier."
Efter str. 14. gløymt noko; dæ va så, att Kongen let opp porten fer H. å fekk hannom innomkring, sa vadæ 'kje meir han fekk smellt 'n att - da va o etter å bråkå på den au, men dæ va fælt te leven.
Ekstra opplysninger