[BIN: 2794]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Gabriel Stigemonen, Kvinesdal .

 Han rende upp - h. rende ne
- - framette unne fjello
så kom h. inn te ei gamall grå gjyr
ho kara mæ nasa i ellen.
-H. u. kunne væl på skjianne renna. -
O høyra du dæ du gamle gr. g.
som kara - - - -
kunne du låna meg hus i nott
å turka mine våde felle.
Æg kann nok låna deg hus i nott
å turka dine våde felle
Men æg trur du æ ein horesøn
som æ ude så seint om kvellan.
Nei æg æ ingjen horeson
de må du meg vel tru
men æg æ H. u.
som vil i fjello bu.
Ekstra opplysninger