[BIN: 2792]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Kristian Åsen, Eikebygd .

  H. ungje kunne vell på skjianne renna
Så rende han opp å ut unne fjell
o unne dei høge liann.
-Hevningjens ungje kunne vell på skjianne renna. -
Ekstra opplysninger