[BIN: 2791]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Tollei Æptestøl, Fljotland .

 Han rende upp o h rende ne
o - - framette mæ fjedde
so kom n inn te den gamla gyr
mæ nosæ ho kara i ellen.
-[ H. n kunne væl på skian renne?] -
fjelle
O høyre du dæ du gamla gyr
mæ nosæ du kara i ellen
Kan du inkje låna mæg hus i nott
o turka mine felle.
Æg kann nok låna deg hus i nott
o turka dine felle.
Men du æ for visst ein horeson
som æ ude så seint om kvellen.
Æg æ nå ingjen horeson
de må du nog vel tru
men æ æ H. ungje
som lyster i fjelle at bu.
Ville han vera i fjelle, so sko ho rida til eit anna fjell o halla bryddop.
So for ho i si lisla Råba
va femtån vallske hue
O H. sette seg i benkjen ne
begjynte til at grue.
Så salte ho ut si lisla mærr
va femtån alne te hova
o so sett' ho seg i forgjyllten sale
o skankann dei slong på joræ.
Men då hu reiste, stol han ut dæ han ville o pila sæg sin veg.
Ekstra opplysninger