[BIN: 2788]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, Bø, Telemark .

1. Han rende bratt å han rende flatt,
å skjia onder hannom mone flote,
så blei han vare på bergje blå
at kola dei mone roke.
-Fer onge Hemingen han konne så væl på skjia renne -
2. "Å sitte du dær, du skomegjyvra
å rakar mæ nåsænn i elle,
å kjære vene lån meg hus i nått
te tørke mine våte bjønnfellar!"
3. Å dæ va nå den skomegjyvra
ho gloste seg ivi nakke:
"Hått æ dæ fer ein horeson
som så drestug te meg tor snakke?"
4. "Å ikkje æ eg nokken horeson
å ikkje så vi eg så heite;
men eg æ kommen i bergje inn
å etter fru Guro mon leite."
5. "Å æ du nå kommen i bergje inn
i bergje vi bygge å bo,
så fær eg reise meg ut på hei
mine ølløve mågar å bjo!"
6. Han leita ute, han leita inne,
han leita i (h)ver den vrå,
å te sist så kåm 'n nå dit
som små nyklænne låg.
7. Så læste han opp dn fysste dynn,
så læste han opp den andre,
så læste han opp den trea dynn,
å dær satt jomfruga fanga.
8. "Å Gu velsigne deg onge Heming,
å Gu velsigne dig!
å æ du nå kommen i bergje inn
dæ kjem te koste ditt liv!"
9. Så tok han mæ seg søll å gull
te femten hestars tyngde,
så tok han mæ seg den onge jomfruge
å dæ va mot gjyvras vilje.
10. "Skam så fær deg onge Hemingen!
Skam så fær ditt liv!
Du stal av meg mitt gull å søll,
dæ kjem te koste ditt liv."
11. Jomfruen blev så forfærdet
da hun hørte gjyvras tale,
ho felt da au av skjia ne
te jorden i en dvale.
12. Så to han opp den gvite mjell
å strauk på hennars brøst:
"Å statt nå opp du unge jomfruve,
fer skjia ska væra din trøst!"
13. Å kongen han resste seg oppå væren,
han gloste seg ut så vide:
"Anten æ Hemingen vonn hell vrei
me sola skin onder hannoms skjie."
14. "Nei ikkje æ Hemingen vonn hell vrei
om sola skjin onder hannoms skjie,
men etter kjeme den gamle goma,
ho æ ' kje så go å bie."
Ekstra opplysninger