[BIN: 2785]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1834 av Peter Chr. Asbjørnsen etter O. Gulbrandssen, Sørum, Romerike, Akershus .

1. Hæmmingen rendte sig Berge omkring
med Pilekolber ved Siden
saa skaut han femten Hvitebjørn.
-Hæmmingen den unge kunde vel paa Skierne rende -
2. Hæmmingen gik sig i Berge ind
Storjøgre kara Varmen med Nasan
aa kjære min Moder du laane mig Huus
at tørke vaate Fillane mine.
3. Storjøgre hu blev naa saa rasanes vil
hu reiste sig op ved Krakje
hvad er det for en Horesøn
som tør saa til mig snakje.
4. Aa jeg er ingen Horesøn
det vil jeg ei heller hede
men jeg er kommen i Bergje ind
at efter en Jomfru lede.
5. Aa er du kommen i Berge ind
alt efter en Jomfru at lede
saa vil jeg ud paa Landet fare
min elleve Maager til Bryllups bede.
6. Saa tok hun fram Skindstakken sin
var femten Huders Makke
var hænkevid og næpasid
men lite granne for stakket.
7. Saa tok1 hun fram graa Gangaren sin
var femten Alen fra Hue til Jora
saa satte hun sig deroppaa
mens Beina de slæpa paa Jora.
1tog
8. Saa lukket han op den første Dør
saa lukte han op den anden
saa lukte han op den tredie Dør
der sad den skjøn Jomfruu fangen.
9. Saa tog han Sølv saa tog han Guld
til femten Hesters Tynge
og satte Jomfrua paa sin Bag
og hastelig sig av2 Bjerget skynde.
2af
10. Saa rendte han bradt saa rendte han fladt
over Bjerg og dyben Dale
og efter kom Storjøgera
saa hun sto over alle Skautoppa.
11. Det Sølv og Guld som du nu har
det maa du gjerne have
naar du den Jomfru som du har
mig lader faa tilbage.
Vers 12 mangler, hvori Gutten beder hende se mod øster paa den deilige Jomfrue -
saa, der stod Solen, og hun sprak
13. Og Kongen stod i Glase og saa
nu seer jeg Hæmmingen rende
og enten er en vred eller ogsaa red
jeg seer Sola skinde under hans Skier.
14. Og inte er jeg vred aa inte er jeg red
jeg reddes fast meer for din Datter.
15. Og har du nu fundet min Datter idag
din Brud skal hun visselig blive
og du skal nyde stor Ære hos mig
og efter min Død Riget arve.
Ekstra opplysninger