[BIN: 2783]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke etter Liv Bratterud, Bø Telemark .

1. Han rann 'o bratt aa han rann 'o flatt
aa skjia onder hannom mon flote,
saa blei han vare paa bærgje blautt
haare kaala dei monne roke.
- Hemingen onge han konne saa væl paa skjia renne -
2. Hør du dæ du skogegjymmer
som kaaraar mæ naasæn i elde,
kann du laane meg hus i naatt,
aa tørke mine vaate bjønnfellar.
3. Aa skogegjymra ho blei saa vred,
ho stirde seg ivi nakkje.
Haa' æ dæ fe ein horeson
som saa drestug ti meg torde snakke.
4. Ikkje æ eg nokken horeson
aa ikkje vi' eg saa heite,
men eg æ kaamme i bærgje inn
aa ette Guro vi' leite.
5. Æ du kaammen i bærgje inn
fer i bærgje aa byggje aa bo,
saa vi' eg reise meg opp paa land,
6. So gjekk 'o seg ne i stallen inn,
la salen paa gangaren graa,
han va' femten ælne fra hoven ti bogen
aa enda slang gjymras's bein paa jora.
7. Saa leita han ute aa han leita inne
aa han leita i hver den vraa
tisidst fant han dei nyklæne smaa
som hyrde ti hvær den vraa.
8. Saa læst' 'n opp den fysste dynn
saa læst' 'n opp den andre,
------------------------ trea dynn
aa der inni sat jaamfruga fanga.
9. Gud velsigne deg onge Heming
aa velsigne dig
Æ du naa kaamme i bærgje inn,
dæ kjemm naa ti kaaste kaans liv.
10. So tok 'n mæ seg søll aa gull
ti femten hestars tyngde,
so tok - den onge jaamfru
aa dæ va' imot gjymras 's vilja.
11. Kaangen han resst oppaa viande værn
a saag utaaver dæ vide,
Anti æ naa Hemingen kjed eller vred
fer sola skjin under hannoms skjiur.
12. Nei inkje æ H - vred
fir sola - mine skjiur,
men etter kjemm'e ho gamle gommo
ho æ kje saa go aa bi.
Ekstra opplysninger