[BIN: 2778]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1882 av Moltke Moe etter Tarkjell Oftelid, Høydalsmo, Telemark. .

1. Olav gjekk seg på fjølli nor,
so snøgt han på ski monne skrie;
so kom han seg te Finnemarkji,
der fann han den møyi frie.
2. Olav gjekk seg på fjølli nor,
so snøgt han på ski mon renne;
so kom han seg ti Finnemarkji,
der lærde 'n ei møy å kjenne.
3. Olav var seg ein gaste gut
reint ein våi å kalle:
tjuge sønir han ala upp,
heluvar va dei alle.
Ekstra opplysninger