[BIN: 2777]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Kaasa, Heddal, Telemark .

1. Dettin va' Himingen unge,
ville sotjå band i sine skier,
så reist 'n seg i fjelle ut,
han visste så væl om bjønnehie.
-Himingen unge konne så væl på skiun renne -
2. Aa siter du hær, du skomegyvr,
du kårår i dine ellar,
konne du låne meg hus i nått,
så eg fekk turke mine bjønnfellar.
3. Upp så reiste ho' seg den skomegyvr
o såg seg att ivi nakkji,
hå tru de æ' fe ein horeson
som så te meg tor snakke.
4. Ikkje æ' eg noken horeson,
om du meg så mone kalle,
men eg har kommi hær i bergje inn
eg ville byggje o bo me dikkon alle.
5. "Ær du kommen hær i bergje inn,
vi' du byggje o bo me kon alle,
så vi' eg reise i fjelle ut
o mine femten mågar å på kalle.
Ekstra opplysninger