[BIN: 2776]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnild Morkji, Fyresdal, Telemark .

1. Henningen unge rann båte bratt å flatt,
så lett på skiunne fyke,
så blei han vare i bergje inn
den blåan røyken ryke. en1
-Fer Henningen unge kunne så væl på skiunne renne. -
2. Så lukte han opp den første dynn,
så lukte han opp den anden,
så lukte han opp den tredije,
der va' ei jomfru, sat fangen1.
1("hans Søster")
3. Så blei han vari den gunisnan grå,
ho glåpte seg oppover nakken,
hot æ' de fer ein horesonn,
som så høgt oppover meg snakkar?
4. "Ikkje æ' eg noken horesonn,
ikkje de vi' eg heite,
men eg æ' kommen i bergje inn
i kvåro røene leite."
5. Så trekkte ho på seg skinnstakken sin,
va' femten alne lang,
han va' båte vi å si
å enda va' han nesta trang.
6. - skinnsokkanne sine,
- lange,
femten alne over fotebla,
å enda va' dei nesta trange.
Ekstra opplysninger