[BIN: 2775]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jorunn Kosa, Fyresdal, Telemark .

1. Kungen ha' en liten Drenge,
liten æ' dæn å kleine,
fyste lærde han på skino renne
å sia te skjote Reinen.
- Hemingjen unge kunne væl på Skio renne. -
2. Dæ va' Hemingjen unge,
han renner seg framte mæ Fjelle,
dær fann han ei gammel Gjøgr,
som snorta mæ Nosi i Ellen.
3. "Siter du hær du gamle Gjøgr
å snortar mæ Nosi i Ellen."
"Kor vil du av, du ussel Dreng,
du kjeme så seint um Kvellen."
4. "Eg æ' ingjen ussel Dreng,
um du meg så må kadde,
men eg æ' komen i Fjelle ut,
for blive dær blandt dei adde."
5. "Æ' du komen i Fjelle ut
for blive dær blandt dei adde,
så vi' eg reise meg upp i Land
å late kort Bryllaupe kadde."
6. Bukkskinnstevlar dro ho på Fot,
va' femten Alner lange,
fire Alner va' dei breie
å dei va' hoste trange.
7. Dæ va' Hemingjen unge,
fann på så gott eitt Rå,
så fann han på dæ Lyklekippi,
som te dæ' Fjelle låg.
8. Så læste han upp dæn fyste Dynn,
å så læste han upp dæn andre,
så læste han upp dæn tree Dynn,
dær sat ei Jomfruve fanga.
9. Så tok han dærut så mykje Gull,
væl femten Lestetyngder, 1,2
så tok han ut dæn stolte Jomfruve,
så måtte han av Fjelle rømme.
1 [Lindem. V. 13: Hestetyngde, Moe Hard. V.10: Hestetungar. Ligesaa Rommer V.9]
2[Lindem. skundø. Moe Hard. V.10: skunda. Ligesaa Komer V.9.
10. "Gud vælsigne deg Heming
å Gud vælsigne ditt Bryst,
å Gud vælsigne di kjære Moder,
som dig te Verden har født!"3,4
3 [efter v.8: jvfr. Lindem. v.12?
4 [jvfr.Lindem. V.16.17.]
Arw. V.16.17.
11. Så tok han upp dæn kvite Sne,
kasta dæn på Jomfruens Bryst:
"Høyr du dæ, mi stolte Jomfruve,
stå no på Skio mæ Trøst!"
12. Han rende flatt, han rende bratt
å Soli skimta unde Skio5,
så kom han heim te Moderen sin,
før Soli gjekk te Hvile.
5 [jvfr. Rommer V.13.] Lindem. V.20
13. Då Hemingjen va' på høie Fjell,
va' Gjøgri så jupt i Dalar:
"Set no ne dæ unge Viv!
Gulli dæ må du hava."
Ekstra opplysninger