[BIN: 2772]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Ola Sjåberg, Bøherad, Telemark. .

 "Å høre du gamle gyramor,
mæ nåsenn' du rører i eldo,
å kan du låne meg hus i nott
så seint om en joleftaskveldo?"
- Hermo den onge han konne på skia renne -
"Ja låne ska eg deg hus i nott
å tørke ska eg dine fillur;
men hor æ du ifrå din horeson
så seint om en joleftaskveldo?"
"Eg æ nå ingen horeson,
dæ må du nå inkje tru,
men eg æ Hermo den onge,
som mæ deg i fjelle vi bu."
"Ja æ du no H. den onge,
som mæ meg i fjelle vi bu,
så reiser eg på andre fjell,
be'a brøllop te kon båe to."
Å gyvra reste at gjylte salen,
å den va nå ikkje fer stor,
fer 18 ælnir va hesteleggjen
å enda skanken på jordi ho drog.
Han leita ute, han leita inne,
han leita i kver den vrå,
så fant han dei nyklaknipunn,
der hokk båte store å små.
[linaglømt]
og alle (dvs.værelser) han gjenomfor,
så fann han den skjønne jonefru,
der glima som gull i ro.
Så tok de så mykje søll å gull
som de vandt bera,
så tok han ut den skjønne jomfru
å sette ho så bak på skia.
Så løfte han på dei høge fjell
å neatte på dei låge,
så møtte han gamle gyvramor
mæ 18 a sine mågar.
"Å høre du, onge Hermo,
en ting, som eg vi deg volla:
å må eg få den skjønne jomfru,
men gulle dæ må du beholla."
Ekstra opplysninger