[BIN: 2770]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter H. Skogen, Bøherad Telemark .

 Aa har du her du Gomma graa
Sitte du kaaraar i dine Ellar
Kann du laane mæ Hus i naat
Te törke mine voote Bennefellar
Saa greip ho seg ivi Nakjen haa æ dæ naa for
ein Horeson som te meg saa høgt tor snakke
Ekstra opplysninger