[BIN: 2768]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Olav Homsaas el. Kaste, Seljord Telemark .

1. Gukvell du stolten gjyramor
mæ nasan du rörer i braando,
aa vi' du naa laane meg hus inaatt,
so seint om joleftans kvello.
2. Ja eg sko laane deg hus i naat
aa turke sko eg dine fillur,
men hott æ dæ fe ein horesönn
so seint om ein joleftans kvello.
3. Eg æ ingjen h -
dæ maa du naa hell inkje tru,
men eg æ Hermo den onge
aa vi' mæ deg inn i bergje bu.
4. Ja, æ du H - d onge
aa vi' mæ meg -
so vi' eg nor i dei andre fjell
aa bea bryllop fe kaan baae tvo.
5. So salu di ut den gangaren graa
han va' 15 alne onder njo
aa stolt gjyramori i sadlen sat,
aa skankæn' paa jori ho drog.
6. Kaapa den ha' 'o va' stor aa mo,
ho va' fora mæ 18 oksehuir,
aa ho rokk inkje leng hell ti njo.
Han gjekk naa paa skji
denna H, bestandig.
men so æ der eit vers der'n
fór igjenom bygningjen, aa
ti slutten so fant'n ei jaamfruge so
8. sette paa skjienden' sine
saa resst'n naa mæ
alt dæ sölv aa gull der va
aa so rula'n av gare
mæ di aa daa kaam'n
like paa gjestebussfæri, aa
daa løpt'n i hæl vermo
si mæ staalskjin sine.
9. Han løpte av dei høge fjölli
aa ne - atte paa dei laage
der mötte han stolt gjyramor
mæ 18 av sine maagar.
Ekstra opplysninger