[BIN: 2767]

Hemingen og gygri

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne (Mjaugedal?), Lårdal? Telemark .

 Aa ikkje æ eg noken horeson
aa ikkje vi eg so heite
men eg æ kaamen i bergje inn
fe ette Guro aa leite.
Hemingen onge han monne
so væl paa skjio renne.
Saa læst' 'n opp den eine dynn
saa læst' 'n opp den andre,
saa - trea dynn
der fant han den jomfru fanga.
Aa Gud velsigne de Hæming
aa Gud - ditt liv
Aa æ du kaamen i bergje inn
de gjell'e vel baae kaans liv.
Tvi so vore dig Hæming onge
aa tvi so vore ditt liv,
du stol burt alt mitt sylv aa gull,
aa mest fór mitt vene viv.
Han leita ute, han leita inne
han leita i kvor den kraa,
han leita i de vesle skaapi,
der fant han dei lyklar smaa.
Ekstra opplysninger