[BIN: 2765]

Hemingen og gygri

Oppskrift udatert av Kristian
Øverland
etter ukjent sanger, Telemark .

 Gukvell du gamle Gyra mor,
du er so snill, du laaner meg hus
so seint om mæ joleftans kvello.
Aa det var Hermo den onge som konne
paa skia renne.
-som rører med nasenn i brando -
Ja eg skal laane deg hus i natt,
og turke skaa eg dine fillar;
men hott vi du her din horeson
so seint om med joleftans kvello?
Aa eg er ingen horeson
da vi eg ikkje heite;
men eg hev kome i berget inn
for etter ei jomfru aa leite.
Nei eg er ingen horeson,
det maa du ikkje tru;
men eg er Hermod den onge,
som med deg i
fjælle vil bu.
Aa æ du Hermod den onge,
som med meg i fjølle vi bu,
so maa eg avstad ag hia te bryllups fe kom
haae tvo.
Ekstra opplysninger