[BIN: 2762]

Hemingen og gygri

Oppskrift Udatert av Kristian Øverland etter ukjent sanger, Telemark .

 So lette han upp den eine dynni,
den andre imot 'n for.
Der inne sat den unge jomfru
ho glimra som gull uti (skrin) sol
So tok han med seg so mykje gull,
so mykje som han kunde bera,
og so tok han den stolte jomfru
og sette ho med sida.
Ta uppaa dei hoge nutar og
nedatte paa dei laage,
der møtte han gamle Gyra mor
med atten av sine maagar.
Høyr du Hermod den onge
hott eg vi deg forvalla:
Du tek kje av meg den stolte jomfru,
men gullet det maa du beholla.
So steig ho upp i den fargyltte solen
den va no slet ikkje for stor
og femten alne va grauneleg gjein
og skaukau paa fordi ho drog.
Ekstra opplysninger