[BIN: 2755]

Kappen Illugen

Oppskrift 1856Sophus Bugge etter Gro Petersdotter, Skafså, Mo, Telemark .

1. Liti så va' ho Heleliti,
kom burt ei jolenott,
snøggere va' dæn gyvremori
ti' stela 'e burt så skjott.
2. Kungen let byggje langskip
å mange hestar ringsko,
some sille på langskipe,
some på øyeskog.
3. Kungen leiter på langskipe
eino jonsoknott
han kunna inkje varmen få
fe njoskji de va' rått.
4. De eine va'njoskji de are va'tundri
de trea va' bå' jønn å stål
som sille fe varmen råe.
5. Kungen leitar på langskipe
jonsoknotti den dyre
då vart han vare bjartans ellen
innunde hedderen lyse.
6. De va' danske konungjen,
ropa han så hågt:
"dæn som vi' hente meg jartans ellen,
dæn sku' mi dotteri få."
7. Alle lyfte på høian hatt,
men ingjen tor' kongjen svara,
bare han unge kappen Iddujen,
han totte 'kje de te' å spara.
8. Førde han av seg riddareklæi
drog på ein fillutte flangi
denne tikjest meg go nok vera
i troddehendar å gange.
9. Å de va unge kappen Iddujen
klive han bergji blå
atte sto alle kungens menn
å undrast dei uppå.
10.Å de va unge kappen Iddujen
klive han bergji slette
atte sto alle kungens menn
å mange av dei han grøtte.
11.De va unge kappen Iddujen
kjeme så seint um kvelli
me dæn gamle gyvremori
ho raka sinunn elli.
12.Site dæn gamle gyvremori
å rotar me nasan i elli
hot æ de' fe eit kogabånn
som kogar så seint um kvelli.
13.Dæn som kallar meg eit kogabånn
den vil etter våndum leite
men kalle meg unge kappen Iddujen
så lyster denni guten heite.
14.Eg æ' komin i bergji inn
eg lyte mit mål framføre
eg sill' hente jartans ellen
som her unde hedderen lyste.
15.Nasan hev du som nautefjois
blesa heve du bratt
de svær eg eien av minom tru
kvort ori så seie eg satt.
16.De høyre eg på drengjen dæn
at han æ huga møy
i nott må du henna sove hjå
imorgo så ska' du døy.
17.Te svara ho Heleliti
up i sengji ho låg
de æ' så liti å hugleggje
bare ei eistage nott.
18.De va' unge kappen Iddujen,
han la' seg mæ støkkjen ne;
liti så va' ho Heleliti
sprang ho veggjen te.
19.De va' årle um morgon
dagjen dæn gryr umkring
då kom dæn gamle gyvremori
mæ kvasse soksi si.
20.Ho treiv uti hass gule lokk
å treiv 'n fram på bor
å de va' unge kappen Iddujen
alt de i augo lo.
21.Sette ho luen fe blodga munni
bles ho deri av vreie
de svora i Joron jøklekåpa
nor unde trøddeflæe.
22.De blei stuk i are haddir
stuk å mykje brestar
der komu hennars syninne sjau
alle mæ ringskodde hestar.
23.Så tek han den gamle gyvremori
han gjere derav noko krakar
næste sto hennars yngste son
han tore slet inkje tala.
24.Så tek han dæn gamle gyvremori
han kastar 'a høgt 'pi ve'
såså gjere me kungens karar
når me slite kungens klæi.
25.De va' unge kappen Iddujen
han va' slett inkje fælen
han tore hent' atte Heleliti
nor unde trøddeflæi.
26.Å de va' unge kappen Iddujen
va betre hell are drengjir
no må han sova mæ Heleliti
både vel å lengji.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 133ff (Reinskrift) med overskrift Kappen Iddugjen II (I, s. 81, s. 134) (meddelt af Gro Petersdatter fra Skafså)

Reinskrifta er avstytt med tilvising til Landstad 1853 nr. II s. 22 Oppskrifta er her
fylt ut etter Landstads tekst med unntak av str. 1, 2, 6,7,18, 24, 25 og dei to siste
linene i str. 11, 20, 21 og dei to første linene i str. 22 og 23. Avstyttingar:

3. Som Landst. V 3, kun i L 3 kunna - få
4. - " - V 4
8. - " - V 9
9. - " - V 10
10.- " - V 11
12.- " - V 13
13.- " - V 14
14.- " - V 15, kun i L 3 jartans, L 4 som her unde hedderen lyste
15.- " - V 18
16.- " - V 20, kun i L 2 huga møy
17.- " - V 21, kun i L 4 bare ei eistage nott
19.- " - V 22
20.- " - V 23, L 2 treiv - bor
21.- " - V 25, L 1 luen, L 2 av vreie
22.- " - V 31, L 3 syninne
26.- " - V 34

Merknader:
7.1 og 2 i margen står (fornald. søg. I, 61: Bødvar let sluta høttinn ok svarar
øngu); 11.4 etter sinunn står Saaledes meddelt uden Forklaring; 23.2 i margen
står Jvfr. Arw. no. 9 v. 15