[BIN: 2753]

Kappen Illugen

Oppskrift 1856Sophus Bugge etter Anne Hermodsdatter, Mo, Telemark .

1. Kungen ligge i havi nor
einom jonsoknott
han kunna 'kje få bjartan ellen
fyr njoskje dæ va' så rått.
2. Å kungen ligge i havi nor
den jonsoknotti dyre
så ser han einom bjartan ellen
nor i fjødde sjå gyvre.
3. Å um tala danske konungjen
alt mæ så bli ein sveipi
den som vi' hente meg bjartan ellen
han må mi dottere eige.
4. Så sat dei alle unde hattanne
å ingjen tore svara
bare kappen Iddugjen
han toss 'kje vera guten fælen.
5. Så smaug en uto skarlaksklæo
å att i ein filleflangji
hoste fyr go ær mine klæi skorne
i troddehendar gange.
6. Å de va unge kappen Iddugjen
klive han bergi slette
der sto heile konungsgnyren
såmangein mann han grøtte.
7. De va' unge kappen Iddujen
kom så seint um kvelli
der sat den gamle gyvremo'ri
rister ho snortar av elli.
8. Å de va gamle gyvremori
rister ho snortar av elli
hot æ de fe eit kogabånn
som kogar te meg um kvelli.
9. Den som kadder meg eit kogabånn
den vi' ette våndum leite
men kadde meg unge kappen Iddujen
så lyster denni guten heite.
10.Du fær inkje bjartan ellen
or min hedderen ut
fyr du seje meg forlogje
fyr addi dessi trjug.
11.Nasan dine er som nautefjosi
kjæften som bikkjetryni
mine augo æ snarpe i hause
dine som fui påsvine.
12.--------
--------
så kasta en seg uppi jomfrusængji
å der søve dæn guten snjadde.
13.Å dæ va' årle um morgonen,
då soli dæn ry i haddi,
då kom dæn gamle gyvremoiri
mæ sine kvasse oddar.
14.Så tok ho kappen Iddujen
å reiste'n uppående
eg sku' lære deg ung'e dreng'e
ti' sova så søtt mæ kvende.
15.Så tok ho kappen Iddujen
å kasta'n heilt på gov
de va' kappen Iddujen
han add i augo lo.
16.Å høyr du kappen Iddujen
eg kann inkji mæ deg bræle
så kasta ho en upp i jomfrusængji
du æ inkji guten fælen.
17.Gyvri sette ho honn fyr munnen
å bles ho i så hart
de hørde Jorunn Joklekåpa
nora ivi skar.
18.Å de va' kappen Iddugjen
då bles han de skarpast' han kunna
han søkt 'a ne Jorunn Joklekåpa
mitt utpå havsens bunnar.
19.Så reiser en seg mæ bjartan ellen
te Herebjønn på Grefti.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge I, s. 216ff (Reinskrift) med overskrift Kappen Iddugjen V (meddelt af Anne Hermodsdatter)

Oppskrifta har følgjande avstyttingar med tilvising til oppskrifta etter Hæge Årmoti (var. ) med unntak av str. 13 og 19 som er skrive heilt ut og str. 9 som har tilvising til Landstad 1853 nr. II s. 22 V 14:

1. Som I (hos mig) V 1 L 1 ligge, L 2 einom, L 3 kunna 'kje
få bj. L 4 dæ va' så
2. - " - V 2 L 1 ligge, L 3 ser, L 4 nor i fjøddi sjå gyvre
3. - " - V 3 L 2 sveipi, L 3 vi' - meg, L 4 eige
4. - " - V 4 L 1 så sat dei alle unde hattanne,
L 3 bare, L 4 toss
5. - " - V 5 L 1 smaug, L 3 hoste fyr go ær
6. - " - V 7 L 3 sto - konungsgnyren
7. - " - V 8 L 4 rister ho snortar av elli
8. - " - V 9 L 2 som L 4 i frgd. V
9. Som Landst. V 14
10.Som I V 11 kun L 3 forlogje
Forresten mærkes følge. var. til I hos mig: V 13 L 14 å dær søve dæn guten snjadde
Så følgjer str. 13 og I V 17 L 4 skar (for hav) str. 19.

Oppskrifta etter Anne Hermodsdatter er her fylt ut etter varianten etter Hæge Årmoti (var. IV) og str. 9 etter Landst. II.