[BIN: 2752]

Kappen Illugen

Oppskrift 1856Sophus Bugge, Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Kungen låg i havi nor
einom jonsoknott,
han fekk inkje ut bjartan ellen,
fyr njoskje ha blivi rått.
2. Å kungen lå i havi nor
den jonsoknotti dyre,
så såg han einom bjartan ellen
upp i fjøddo sjå gyvro.
3. Å um tala danske konungjen
alt mæ så bli ein fagni:
1) " den som tore hente me bjartan ellen,
han må mi dotteri hava."
1) kann
4. Å stilt sat heile konungslyren
å ingjen tore svara,
foruden kappen Iddujen,
han koss 'kje vera guten fælen.
5. Så for en uto skarlaksklæo
å att i ein filleflangji
"hoste goe æ' mine klæi skorne
i troddehendar gange".
6. Å de va' unge kappen Iddujen
kleiv han bergi blå
der sat heile konungslyren
å undrast der uppå.
7. Å de va unge kappen Iddujen
kleiv han bergi slette
der sat heile konungslyren
så mangein mann han grøtte.
8. De va' unge kappen Iddujen
kom så seint um kvelli
der sat den gamle gyvremo'ri
å raka or snortar av elli.
9. Å de va gamle gyvremori
då reis ho upp frå elli
hot æ de fe eit kogåbånn
som kogar te meg um kvelli.
10." Å eg sku hente bjartan ellen
fyr Herbjønn på Gretti.
11."Du fær inkji bjartan ellen
or min hedderen ut,
fyr du seje meg foddogo
2) fyr addi dessi trjug.
2) ti
12.Nasan dine er som nautefjosi
kjæften som bikkjetryni
mine augo æ snarpe i hause
dine som fui på svine.
13.----------
----------
så kasta en seg uppi jomfrusængji
å der sov han så lengji
14.Så tok ho kappen Iddujen
å reiste'n uppå ende:
"eg sku' lære deg ung'e dreng'e
ti' sova så søtt mæ kvende."
15.Så tok ho kappen Iddujen
å kasta'n 3) heilt på gov,
de va' kappen Iddujen
han add i augo lo.
3) ne
16."Å høyr du kappen Iddujen
eg kann inkji mæ deg bræle",
så kasta ho en upp i jomfrusængji
"du æ inkji guten fælen."
17.Gyvri sette ho honn fyr munnen
å 4) bles ho i så hart
de hørde Jorunn Joklekåpa
nora ivi hav.
18.Å de va' kappen Iddujen,
då bles han de skarpast' han kunna,
han søkt'a ne Jorunn Joklekåpa
mitt utpå havsens bunnar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, s. 81f (Reinskrift) med overskrift Kappen Iddujen I Over står: (I, 133.134)

Oppskrifta har følgjande avstyttingar med tilvising til Landstad 1853 nr. II s. 22:

6. Som Landst. V 10 kun L 2 kleiv, L 3 der sat heile konungslyren
L 4 der for dei
7. -"- V 11 kun L 3 som frgd. V og sidste L så mangein
mann han grøtte
8. -"- V 12 kun kom, sat og sidste linje å raka or snortar av
elli
9. -"- de to sidste Lin. som Landst. V 13 kun L 4 te meg
for: så seint

Her er oppskrifta fylt ut etter Landstads tekst.
Merknader og rettinng:

4.3 foruden er retta til fyutta; 5.2 etter filleflangji står En ussel Trøie, som
Gjæterne bruge, kaldes i Tellem. "juringflangji". 8.4 or er retta til o; 10.4 etter Gretti står Den samme som danske Kongen, sagde Hæge. Hun mente at Rimordet til Gretti skulde være utrette; 11.3 foddogo er retta til foddoje; 11.4 Hæge skjønte ei dette; 12.2 etter tryni står m. aab.v