[BIN: 2751]

Kappen Illugen

Oppskrift 1856Sophus Bugge etter Torbjør Haugjen, Skafså, Mo, Telemark

1. Liti va ho Hilleliti
låg burte ei Jolenott
snøgge va' dæn Gyvre moiri
ho stol hennar burt så 1) skjått
1) skjott
2. Kungen let 2) bygge Langskipi
og mange Hestar sko
some leika på Langskipi
å some på Viddeskog.
2) leita
3. Kungen 3) leikar Langskipi
dyre jonsoknott
han kunne inkje få varmen kveikje
fe njoskji de va rått.
3) leita
4. De eine va Njoskji de are va 4) tundri
de trea va flinti den hare
de fjore va bå' jønn å stål
som sille fe Varmen råe.
4) tundre
5. Kungen leikar Langskipi
Jonsok Natti den dyre
då vart han vare 5) bjartanshella
innunde Hedderen lyse.
5) bjartansellen
6. Å de va' danske koningjen
å så teke han uppå:
"dæn, som vi' hente meg bjartanshella,
han ska' dotte mi få."
7. Alle skaut dei hatten for munnen
å ingen så tore svara
berre han unge Kappen Iddukjen
han totte de va' kje spara.
8. Å de va' unge kappen Iddugjen
å så teke han uppå:
"eg ska' henta deg bjartanshella,
må eg dotte di få."
9. Førde han av seg si' Riddare Klæi
dro på ein fillutte flangi
denne tikist meg måten vera
i Trollehendar at gange.
10.Aa det var unge Kappe Iddugjen
kleiv han bergi blaa
atte sto kungen å kungens 6) menn
og undrast dei uppå.
hor han unge kappen Iddugjen
kunna fotefesti få.
6) kungens mennane
11.Å de va unge kappen Iddugjen
7) kleiv han bergi slette
atte sto kungen å kungens menn
å mange av dei han grøtte.
7) klive
12.De va unge kappen Iddugjen
kom så seint um kvelli
der sate den gamle gyvremo'eri
8) skara hon sinum elli.
13.Um tala den gamle gyvremoiri
9) ho skara sinum elli
hot æ de fe eit kogabånn
som koger så seint um kvilli.
9) ho roter mæ nasar um kvelli
14.Den som kallar meg eit kogabånn
den vil ette vondom leite
men kalle meg unge kappen Iddugjen
så lyster denni guten heite.
15.Åren din æ i hynno brei
10)dæn skipar seg kringum veggjir
de sver eg eiden av minom truir
han finst der 'ki slik i bergi.
10) han skipar væl ikring elli
16.Nasan dine æ som nautefjosi
kjæften som bikkjetryne
mine augo æ snadde i haus
dine som fui på svine.
17.De høyre eg på drengen den
at han hev hug på møy
i nott må du henna sova hjå
i morgo så ska du døy.
18.Te svara ho Hilleliti
up i sengi ho låg
de æ så lite å hugleggje
berre ett' ei eistaga nott.
19.De va årle um morgun
dagjen den ryr umkring
då kom den gamle gyvremo'ri
11) me kvasse saksen sin.
11) kvassan saksen sin.
20.Ho treiv uti hass gule lokk
og rykkjer en fram på golv
de va' unge kappen Iddugjen
12) han at de i augo log.
21.13) De va den gamle gyvre'ri
14) vart ho så fudd av våi
ho kastar en up i sengi atte
rekist no deran båe.
13) moiri 14) vå'i
22.Ho sette luren for blodga munni
bles ho deri me vreie
de høyrdest til Jorun Joklekåpa
lengst nor unde Lysanheii.
23.Så sette han luren for sin munn
------
sekte han ne henna Jorun Joklekåpa
me alle sine bånn.
24.Å de va dæn gamle gyvremoiri,
15) ho va' no fudd av gjee:
16) "eg ska' meg av at atare haddi:
å få meg så stort eitt le."
15) gje 16) are haddi
25.Der kom stuk i attari haddi
17) stukar å myki brestir
der komu hennars systar sjau
alle me ringskodde hestar.
17) brestar
26.Å de var unge kappen Iddugjen,
han va 'kje hot guten eine,
18) han ynskjer seg Tor mæ tungan hamri,
han gjore die adde feige.
18) tungum
27.Han tok dæn gamle gyvremoiri,
19) kaster 'e hågt pi ve'i:
20) "Såså fær me kungens kara,
21) når me sneier kungens klæi."
19) væ'i 20) fara 21) som slite
28.Han tok dæn gamle gyvremoiri,
22) han gjore derav ein kraki
atte sto hennes yngste sone
han tore 'kje ori tala.
22) noko krakar
29.Heim kom unge kappen Iddugjen,
å kungen han fagnar'n væl,
"nå må du hava dotte mi
å land å rikje ette meg."
30.De va' unge kappen Iddugjen
han va' slett inkje fælen
han tore hente atte Hilleliti
nor unde troddeflæi.
31.Å de va' unge kappen Iddugjen
va' bære hell are drengjir
no må han sova mæ Hilleliti
både vel og lengji.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge I,134ff (Reinskrift) med overskrift Kappen Iddugjen III (I, s. 81, s. 133) meddelt af Torbjør Haugjen)

Reinskrifta er avstytt med tilvisingar til Landstad 1853 nr. II, s. 22. Oppskrifta er
her fylt ut etter Landstads tekst med unntak av str. 6, 8, 24, 26, 27, 28, 29 og dei to
siste linene i str. 10, 20 og dei to første linene i str. 13.

Avstyttingar:

1. Som Landst. V 1, kun i L 2 låg, L 3 snøgge va' dæn gyvre-
moiri, L 4 stol, skjått
2. - " - V 2, kun L 1 let bygge, L 2 sko, L 3 leika,
L 4 viddeskog
3. - " - V 3, kun L 1 leikar langsk, L 2 dyre (for eino)
L 3 kunne-få
4. - " - V 4
5. - " - V 5, L 1 elikar langsk, L 3 bjartanshella,
L 4 innunde
7. _ " - V 7, kun L 1 skaut dei hatten for munnen,
l 4 han totte de va' kje spara
9. - " - V 9, L 3 måten vera
10.- " - V 10, kun L 3 kungen å kungens menn
11._ " - V 11, kun kleiv, kungen å kungens menn
12.- " - V 12, kom, sat L 4 skara ho sinum elli
14.- " - V 14, (vondom leite)
15.- " - V 17, kun L 2 dæn skipar seg kringum veggjir,
L 3 truir