[BIN: 2750]

Kappen Illugen

Oppskrift 1847 av J. Moe etter Bendik Aanonsen Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Lite va ho Hille lite
blei borte ei Jolenaat
de va den gamle Gyvre Moire
hu staal henne bort saa skjaat.
2. Kongjen bygjer Langskip
aa mange Hestar ringskor
somme leitar me Langskipi
aa somme paa Øie Skog.
3, Kongjen leitar me Langskipi
einom Jonsoknaat
han kand inkje paa Varmen tænde
for Njoskje de var for vaat.
4. De eine va Njoskje de are va tondere
de tree va Flinte den hare
de fjore va baade Jen aa Staal
de sille for Varmen raa'e.
5. Kongjen leitar me Langskjipe'
Jonsoknaatti den dyre
daa bleiv han vare Bjortans Elden
onde Hedderen lyse.
6. De va danske Koningen
ropar han ivi Sjaa
den som vi hente atte Hille lite
den ska vist hennar faa.
7. Adde lute Hattane ne
ingjen som tore svara
foruta onge Kappen Idhugjen
han tot kje de va spara.
8. Te svaara onge Kappen Idhugjen
so tæke han uppaa
e ska hente atte Hille lite
maa vist henna faa.
9. Han ha af seg sine Riddariklæe
ha paa seg si Filleflangje
denne tikjes me go væra
i Troddehændar aa gange.
10.De va onge Kappen Idhugjen
klive han Bergje slette
atte sto dei Kongjens Mænnann
mange utaf dei han grøte.
11.Æ de va ongje Kappen Idhugjen
klive han Bergje blaa
hosse ska ongje Kappen Idhugjen
Fotefæste faa.
12.De va ongje Kappen Idhugjen
kjæme saa seint om Kvelle
saa site den gamle Gyvremoiri
ho rotar me Nasan i Ell'n.
13.Æ de var den gamle Gyvremoire
ho rotar me Nasan i Ell'n
haat æ de fer eit Kaaga Baan
som kaapa saa seint om Kvell'n.
14.Den som kaddar meg Kaaga Baan
den vi ette Vondom leite
men kadde meg onge Kappen Idhugjen
saa lyster Guten heite.
15.Eg æ komin i Bergje in
eg sille mit Maali framføre
eg sil henta Bjortans-Elden
for Herebjøn su paa Grøi.
16.Du ska inkje faa Bjortans-Elden
onde min Hedderen ut
før du seie meg Sanningje
paa adde dine Truer.
17.Ærin din æ i Hynno brei
skjipast utivi Ell'n
de svær eg ein af minom Tru
han finst ikje slik i Bergje.
18.Nasan hæv du som Nautefjosi
enna den hæv du brat
de svær eg ein af minom Tru
kvort ore saa sei eg sandt.
19.De hoire eg paa Drengjen den
at han æ huga paa Møi
inaat maa du henna sove hjaa
imorgo saa ska du døi.
20.Te saa svaara ho Hillelite
upi Sengje hu laag
de æ saa lite huglægjen
bære ette ei einaste Naat.
21.De va ongje Kappen Idhugjen
springje han Vægjen te
de va ho Hille liti
ho la se me Stokjen ne.
22.De va aarle om Morgonen
Dagjen han ryr omkring
saa kjæm den gamle Gyvremorie
me kvaasan Soxen sin.
23.Ho tok i has gule Lok
ho rykkjer 'en fram paa gov
de totte ongje Kappen Idugjen
alt dei Augane lo.
24.Æ de va den gamle Gyvremoiri
bleiv ho saa fud af Graai
hu kasta'n op i Sengia atte
rækjast naa dera baae.
25.Ho sætte gyldte Luren for blogga Monden
blæs so deri me Vreie
de høirde ho Joraan Joklekaapa
nor onde lyse Heie.
26.Der kom Stukar i are Haddine
Stukar aa mykjen Brest
der kom adde hennas Dottann sjau
aa adde ha ringskode Hestar.
27.Saa sætte han gyldte Luren for blogga Monden
blæs han venast han konde
han søkte ne Joraan Joklekaapa
me adde sine Ongar.
28.Æ de va onge Kappen Idhugjen
tæke han te sit Svær
han haagje den gamle Gyvremoer'
saa ho faldt i Lytine tvæ.
29.Saa tok han den gamle Gyvrem(oire)
han gjore deraf noko Krakar
neste sto hennars øngste Sonen
han tore slet inkje tala.
30.Æ de va ongje Kappen Idhugjen
va' bære hel are Drengjir
naa maa en saava me Hillelite
aa de baade vel aa lengji.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Moe 10, s. 17-18a med overskrift Kappen Iddhugjen retta til Iddugjen
cfr. Iddehugjen Bendik Aanonsen.

Retting og tillegg:

1.4. skjaat er retta til skjot; 3.4 ved njoskje står knusk; 5.3 over Bjortans står
Bjartans; Over str. 6 med blyant:

Æ kongjen talar te alle sine mend
hans tala dæ va saa:

Under str. 7 med blyant:
Te svara onge Kappen Iddhugjen
han va inkje Guten fælen
han tore henta Hjartans Elden
langt nor onde Troddeflæi.

9.1 etter Riddareklæi står Skarlags; 10.4 over han står ham etter grøte står græd;
14.2 etter Vondom står Ondt; 15.3 over Bjortans står Bjartans; 15.4 etter su står
syd, etter Graei står Græshældøing under Fjeldnuten; 17.1 etter Hynno står
Hjørnene; 18.2 etter enna står Panden; 22.2 etter ryr står gryr; 22.3 over kvaasan
står kvasan; 23.2 etter Gov står Gulv; 23.3 og 4 retta til:

de va ongje Kappen Iddugjen
han henne av i Augane lo.

24.2 etter Graai står Harm; 26.1 over lina står Der blei Brak; 26.3 over Dottann står
Systar;

Under oppskrifta er sett til følgjande strofer med blyant:

Nasan den æ som Nautefjosi
aa Kjæften som Bikjetrone
mine Augo æ skarpe i Hausen
men dine æ som Fu paa Svine'.

De va onge Kappen Iddugen
han kleiv etter Bergi blaa
onde sto de Kongjens Kara
ondra deruppaa.

Haassen ska han Fotfæste
over ska han staar kan du
ette slette Bergje faa.

Saa tok han den gamle Gyvremoi
aa hiska æ haagt upi stæi
aa dette gjore Kongjens Kara
for dei slite Kongjens Klæe.

Saa drap en adde (i) Berge va
saa tok en a Helelite
tok en me seg den Bjartans Elden
aa reiste me henna paa Skipe.

Velkommen onge Kappe Iddugjen
du æ kje som andre Drengjer
naa maa du saava med Helelite
aa de baad vel aa længje.


Under har Moltke Moe skrive: Er blyantvarianterne etter Torbjør Ripilen i Mo? Hun traf far som ung jente og kvad bl.a. Kappen Iddugjen for ham.