[BIN: 2749]

Kappen Illugen

Oppskrift 1840-åraMagnus Brostrup Landstad etter Bendik Felland, Skafsaa, Mo,
Telemark.

1. Liti var ho Hille-Liti
blei borte ei Jolenaat
det var den gamle Gyfre Moiri
ho stal henar burt saa sjott
2. Kongin byggir Langskepit
og mange Hestar ringskor
some leitar 1) paa Langskipi
aa some paa Øyeskog
1) med
3. Kongen leitar med Langskipi
eino Jonsok Naat
han kan enki faa Varmen kveikji
for Nioski dæ var fer vaat
4. Kongin leitar med Langskipi
Jonsok Naatti den dyre
saa 2) blev en vare bjartari Ellen
onder Hedderen lyser
2) da vart
5. Det eine var Njoski
det are var Tondri
det trea var flinti den hare
det fjore var baade Jen og Staal
son sille for Varmen raade
6. Og det var Danske Koningin
ropa han ivi sjaa
den som vil hente atte Hilleliti
den skal vist hena faa
7. Adde lute Hattan ned
ingin saa tore svara
bære unge Kappe Nidhugin
han tottes kje til aa spara
8. Aa det var unge Kappe Nidhugin
saa svarar hen derpaa
eg skal hente atte Hillelitiaa
maa eg vist hena faa
9. Han ha af seg sin Riddare Klæ
ha paa seg sin Fille flangi
denni tikest mer god nok vera
i Trolle Hendan at gange
10.Aa ded var unge Kappe Idhugin
han klive dei Bergi slette
atte sto dei Kongens Mennand
dæ va mange utaf dei han grøtte
11.Aa det var unge Kappe I(dhugin)
klive han Bergi blaa
atte sto dei Kongens Mennand
undrest dei deruppaa
12.Aa det var unge K(appe) I(dhugin)
kjeme saa seint om Kvelle
saa sat den gamle Gyfre Moeri
ho rota med Nasan i Elli
13.Saa sete den gamle Gyfre Moeri
ho rotar med Nasan i Elli
hot er det for et Kogabaan
som kaagar saa seint om Kvelle
14.Den som kallar meg Kaagabaan
den vil etter Vondom leite
men kalle meg unge Kappe I(dhugin)
saa lyster den Guten heite
15.Eg er komen i Berget in
eg lyte mit Maali framføre
eg sil hente Bjartans Ellen
for Herbjøn su paa Grøi
16.Du fær enki bjartari Ellen
under min Hedderen ut
før du seie meg Sanningi
af adde dinom Tru
17.Aaren din er i Hynno brei
du skjepar utivi an Elli
de svær eg eien af minom Tru
han fins der kje slik i Bergi
18.Nasan hev du som Nautefjosi
enna den heve du brataa
dæ svær eg ein af minom Tru
kvort Ori saa sei eg satt
20.Dæ høyrer eg paa Drengen eg
at han er no huga paa Møy
i Naat maa du henna sove hjaa
morgo saa skal du døy
21.Til saa svaara ho Hilleliti
uppi Sengi ho laag
det er saa liti at huglegge
bere eit einaste Naat
22.Aa det var daa unge K(appe) I(dhugin)
springe han Sengi til
aa det var daa ho Hilleliti
ho la seg med Stokken ned
23.Ded var aarle om Morgonen
Dagen den gryr omkring
saa kjæme den gamle Gyfre Moire
med kvaasse Saaxin sin
24.Ho tok i Hans gule Lok
ho rykkjer en fram paa Golf
det totte unge K(appe) I(dhugin)
æld dæ i Augine lo
25.Det var den gamle Gyfre Moiri
blev ho saa ful af Grai
ho kastar en up i Sengi atte
rekis no deran baade
26.Saa sette ho gylte Luen
for bloga Munnen
bles ho deri med Vrei
ded heyrde adde henars Systarne sjau
nor onde Lyse heidi
27.Saa sette hon Luren for bloga Munnen
bles hon ded venast hon kunne
han søkte ne Jorond Joklekaapa
med adde sine Ungar
28.Aa ded var unge K(appe) I(dhugin)
han springe Bergi omkring
han høggi til henars Systane sjau
saa dei laag adde i ein Ring
29.Han tok den gamle Gyfre Moire
gjore deraf nokre Krakar
---------
---------
30.So hoggi han til gamle Gyfremoire
saa Sverdi det sto i Navle
Neste sto henas yngste Sone
han tore slet enki tala.
31.Aa ded var unge K(appe) Nidugen
var bere hel are Drengir
naa maa en sove med Hilleliti
dæ baade vel aa lengi.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B.Landstad 6, 42ff (Reinskrift) med overskrift Kappe Idhugin

Merknader og retting: 3.4 etter nioski står Knjosko; 6.2 etter sjaa står (Søen); 8.1
Nidhugin er retta til Idhugin;10.4 etter grøtte står Oldn. grætta, faa til at græde; 13.4 etter kaapar står lytte; 15.4 etter Herbjøn su paa Grøi står (et Bergtrodd); 18.2 over enna står Panden; 18.3 over ein står Eien; etter str. 19 står Rim(eligvis) har han her frembaaret sit Ærende; 21.3 etter lina står ?, under lina (Det som var i Auge); 25.2 etter grai står graate, (Sinne); 26.1 etter Luen står Luren; 26.2 etter bloga står (den røde).