[BIN: 2745]

Unge Råmund

Oppskrift 1840-årene av ukjent innsamler etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Raamund gik sig ned salten søe strande
der fik han see en kjæmpe at stande.
Tredsindtyve Alen saa var han bred
Og hundrede var hans Længde
Vel er du baade bred og lang
-Tør du kjæmpe med mig Engang,
sagde Raamund til den Unge.-
2. den første dysten de tilsammen red
de napped med bare hænder
Raamund napped i kjæmpens skjeg
saa Kjødet losned hannom fra Tænder.
Og ilde griner du sagde Raamund
og værre seer du ud
sagde Raamund til den Unge.
3. Kjære Raamund du sparer mit liv
du høg mig det til døde
syv Tønder guld jeg give skal dig
dertil klarer Viin røde
den 8de slump med
sagde Raamund til den Unge.
4. Raamund tog til sit holmbande Sværd
som han kaldte dimlingens spila
Saa hug han kjæmpens hoved af
Saa det fløi 15 Mile.
Og saae du det beed sagde Raamund
dog sablar jeg deg ned
sagde Raamund til den Unge.
5. Keiseren ud af Vinduet saa
Med Jammer og sorrigfudld Mine
hvad er det som stander udi min gaar
som monne saa kostelig grine
det er mig en lyst sagde Raamund
Tør du kjæmpe med mig en dyst
sagde Raamund til den Unge.
6. Raamund stødte paa døren med stang
Saa Murann allesteder revned
Vinduer og døre af Vegan sprang
og Muran til Jorden blev jamned.
Og saa jeg flau ind sagde Raamund
Det gjelde skal dit Skin
sagde Raamund til den Unge.
7. Kjære Raamund du sparer Liv
jeg veed det din Lige
Min yngste datter jeg give skal dig
Og halvten i Land og Rige.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO M.B.Landstads Saml. ms. fol. 1803f, s. 4-7