[BIN: 2744]

Unge Råmund

Oppskrift (Avskrift) 1820-årene av ukjent innsamler etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Ramond gaard paa Leygard vol
skiemta han sig med sværa
15 ten bøda han bar
han aarte ske kledan bær
-dey tina mig faalla vel sagde Rige Ramond.-
2. Rige Ramond gaar for sin moder at kiere
min moder du skierer mig klæde
De andre Rider hæe
det liger ke mig sage Rige Ramond.
3. Hon tog af den styge væv
i benken som han laag
varpe vard af notland
og vepten af vippe smera
de tiner mig fulla vel sage Rige Ramond.
4. Han tog af den styge væv
saa myge som hon kunde bæra
bar de til næsters bye
Lil kierstin du skiere mig klæder du
kiere paa hovu sa Rige Ramond.
5. Kasta bort den styge
og sig du har han taba
Du ved ikje Rige Ramond
hvad lyke gud have dig skaba
han skabern goe sagde Ramond.
6. Kasta bort den styge væv
og sig du heve smøe han ned i Dye
ieg tage skrue og skarlag
og skiere dig Klæder ny.
Dæ træng ieg du jære sagde Rige Ramond.
7. Hon tog skure og skarlag
og (skar) han klædar ny
hendes fader og moder saag der paa
Den gierning hun vilde giøre de hære for mig
sagde Rige Ramond.
8. Ind saa kom han Helge Kval
og muren seigt unde tili
konge giv mæg Dote di
med baae dokars vilie
du ska han lad være sagde Rige Ramond.
9. Hør du Rige Ramond
og vil du høre her stanna
Saa møde du mig paa leygard vol
og krigen døe skal du fanga
ieg tore nok møde sagde Rige Ramund.
10.Og det var daa kongen
aa skalv han som et merke
hielpe mig gud og Ramond
ieg skielve med brønyen i Sierke.
Saa skælv ikke meira sagde Rige Ramond.
11.Aarlig var om morgenen
Solen Røder i Liæn
op stod Rige Ramond
skierpte han Klubaa sina
naa lage æg mæg til striea sagde Rige Ramond.
12.og det var Rige Ramond
han paa Leygardvol fram
møta han han Helge Kvas
med 18 ten tusen mand
saa skal me døsten ride sagde Rige Rammund.
13.Den førsta dagjen de samman red
og det var alt af gamma
dey traade bierget under sin fod
som det hav været i Laira
med hamra saa tøe me saa sagte sa Rige Rammund.
14.Den 2den Dyst dey samen red
og var alt af vreyaa
Dey trøde berget under sey fod
som dey havde staae i Loyra
Naa trøde me hart sagde Rige Ramond.
15.Daa han havde Vreye dey Helges mand
og hugget dey hove i fraa
foruden naa han Helge Kvas
han i roaabaad
naa slabt du mig skammlig sagde Ramond.
16.Aa hør du Rige Ramond
og vil du laæ mig leva
saa følge du mig i fiellæt ind
og driver heraæn miø
og veit æg tore nok fyra Lagæ sagde Rige Ramond.
17.og dør Drak dey den første
den anden Dag mod kvelde
og daa lengtes Rige Ramond
naa drak me fore leng sagde Rige Ramond.
18.og det var naa Helge Kvas
han skiengte Sijver skaale og snare
Rige Ramond han hågde han hovet i fraa.
naa lae ieg gussellen sagde Rige Ramond.
19.Det var Rige Ramond
han vilde at fieldet ridæe
Saag han Langbente Røysen
lae han fram etta kom skrians
du skrie hera hit sagde Rige Ramond.
20.Ramond tog Rysen i han og skieg
Saa kiødet losna fraa tenna
naa seer du liger ut til et heyebeyst
en til en kristen manner.
Qvi grine du saae kallig sagde Ramond.
21.Ramond gav Rysen Banehug
det lates mig være ont
øina ut kinnbenne og kinje
Den gik sond naa slag mæg Saare hart
sagde Rige Ramond.
22.Aa hør du Rige Ramond
og vie du lade mig leve
7 tønder ud af røde guld
og det vil jeg dæg gæva
du slengete paa den 8te sagde Rige Ramond.
23.og det var Rige Ramond
og han sit sværd ud drog
hogde han Langbente Ryse
han falt i Ludan tryo
naa æg herre øve daa adde sagde Rige Ramond.
24.Han tog baade Sijlv og guld
han lade 15ten skibe og baada
saa Seyland sig for kongens gaard
han var baade glad og kaad
Qvi maa me okkoeste glæna sagde Rige Ramond.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NoIB T. Hannaas 74, s. 129f (etter Risnes-boka)