[BIN: 2743]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter forskjellige kvedere, .

 () -Ilde griner du sagde Ramun
og værre ser du ud, sagde R(amnun) d(en) u(nge)
-

() Den andre Dagen de tilsamen gik
de ginge tilsamen med Vrede
ja oppe de første Bjerge de sto
dom trampade dem ned udi Leire
men dette laster paa, sagde kjæmpen
vi begyndte først i gaard sagde Ramun
() Ramun han drager paa sit blanke Sværd
som man kalder Døgnlingen røde
saa hogged han kjæmpens hoved af
som fyre par Oksne neppe kunde røre.
jeg trudde det ikke beit, sagde Ramun
men de Blodet rinder ned, s(agde) R(amun) d(en) u(nge)
() Aa Ramunn han gik sig alt burt ned ti strand
fik han se de fyre kjæmper stande
nu tager vi Ramun paa vor lille Fing
og kaste ham langt ifra Landet.
det gjør ikke du, sagde Ramun
kom hit alle fyre, sagde Ramund den unge.
() Aa Ramunn han gik sig i Skibet unde
saa det knaka ifra en Bonke
ja hver en Baadsmand paa Skibet var
begyndte de aa sjunke
vi sjunker ikke her, sagde Ramunn
vi seiler like vel, sagde R(amunn) d(en) u(nge).
() Han Ramunn han seiler lidt længere fram
fik han se den store kjæmpe
ja tredsens tyve Alner var han brei
og hundrede var hans Længde.
vel er du stor og lang sagde Ramunn
tor du kjæmpe engang sagde R(amunn) d(en) u(nge).
() Aa høire du Ramunn du spare mit Liv
og lader mig kun leve
ja fyre Tønder guld jeg give vil dig
og det blanke som hænger ved din side
den ottende dumper med
heller sabler jeg dig ner, sagde Ramunn d(en) u(nge).
() Den første Dagen de tilsamen gik
de ginge tilsamen hænder.
og Ramunn han griber i kjæmpens skjæg
saa kjøtte loste fra tænder.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe ark 9d-e, s. 4-6

Kvedere: Hallor Persen Fyllingen (Sjugur og fl. gamle
Viser), Bror til Tor Hakkloa, Inger Maria Paulsdatter
Fyllingen, Ole Hellerudshaugen i Fyllingen.
(Lindeman har ikke spesifisert hva han har etter hver
enkelt kveder)