[BIN: 2740]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Dæ bur naa ein Bonde inkje lang her ifraa
aa han som heiter naa Stein,
aa han hæve seg de Synine taalv
men ingjen æ slike som ein.
-Aa dæ æ fulla mæg sa 'n unge Ramund .-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. eske 203, nr. 5