[BIN: 2739]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Telemark .

1. Dæ bur naa ein Bonde ingkje langt her ifraa
aa han saam heiter naa Stein
han have sæg de Synine taalv
men ingjen æ slike som ein.
-Aa dæ æ fulla sa 'en onge Raamun .-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No.Musikksaml. eske 203 "Ms 4" Olea Crøger og L.M.Lindeman