[BIN: 2737]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Dæ bur ein Bonde inkje langt her ifraa
aa han som heiter naa Stein .
aa han have sæg de Synine taalv
men ingjen æ slike som ein.
-Aa dæ æ fulla mæg sa en onge Ramun . -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. eske 203 Olea Crøger og Seebergs ms. "ad 146 ms.2"