[BIN: 2734]

Unge Råmund

Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Torkjell Asbjørnsen Tonstad, Sirdal, Vest-Agder .

 () ---------------------------------
Så tog han upp den litle kniven
som han kallte for timlingjen spille
så sette han den i (bjørnens?) hjerteblo
-Kvi grine du så styggt ? sa rige rammunn.-
() R(ige) R(ammunn) i vanne sprang
de va kje ko skankann som førte 'an fram.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 433, s. 11 (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Rige Rammunn Etter visen står: (Gl.kone)