[BIN: 2733]

Unge Råmund

Oppskrift 1913 av T. Hannaas etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, Setesdal .

1. R(amund) h(an) gjikk sig på vollen fram
hvor syv høie kjæmper mon stande
den niende han gjikk sig R(amund) i hånd.
"Jeg kaster dig langt ut på vandet"
-"Nei det gjør ei alene du", sagde Ramund,
"men komi alle sju, sagde R(amund) den unge.-
2. R(amund) h(an) tog op sitt goe svær
de kaddar 'enn Svimlingen dyre
so hoggje h(an) ne dei kjempanne sjau
so bloe rann dennem til døde
"De tenkte vel de inkje beit, " seie R(amund).
"Men det biter rigtigt heitt" seier R(amund) den unge.
3. R(amund) h(an) gjekk sig litt længere fram
hvor en høi kæmpe mon stande
tresindsjue alner hans bredde var
og hundrede alne hans længde
"Vel er du stor og bred" sagde R(amund)
"Men endå knabbar eg deg ne", seie R(amund) den unge.
4. R(amund) h(an) nappar i kjempens skjegg
so kjødet fra tænder mon falde
-------------------------------------
"Og ilde griner du", sagde R(amund)
"Og ilde ser du ud, sagde R(amund) den unge.
5. Å høre du R(amund) lat liva meg i fre
og gjør mig ikke mere skade
syv tønder gull jeg gjive skal dig
og vinen den gode skal dig bade
"Nei den åttende slumper med", seier R(amund)
"Hellå knabbar eg deg ne", seier R(amund) d(en) u(nge).
6. Og R(amund) h(an) tok up sitt goe sver
de kadda h(an) Svimlingen dyre
So hoggje 'enn kjempens hoved udav
knapt fire par hester vann røre
"Du tenkte vel de inkje beit, " seier R(amund)
"jau de biter rigtigt heitt", seier R(amund) d(en) u(nge).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 425, s. 83-85 (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Ramund den unge