[BIN: 2731]

Unge Råmund

Oppskrift 1920 av T. Hannaas etter Olav Eivindsson, Austad, Bygland, Sætesdal, Aust-Agder
.

1. R(amund) gjekk seg paa leikanvoll
hann sjunte mæ sitt svær
(aa) femten bøta (han) på ryggjen bor
han åtte kje klæan bet
-Dei kjena meg fulla væl sa han rike R(amund).-
2. R(amund) jikk for si moder a kjære
Kjære moder du sjere meg klæi
da andre riddara ville meg hæe
De lika kje eg sa han r(ike) R(amund).
3. So tok han den stygge neven
i benkjen han låg
vepten va av notle,
varpe av viddjene små
Dei kjena meg fulla væl sa han r(ike) R(amund).
4. So tok han den stygge veven
mest han kunne orke å bera x)
so reist han seg til nester by
Lille kjæreste du sjere me xx) klæi xxx)
En klædning fulla go sa han ---
x) bere xx) meg xxx) klæa
5. Tok du den stygge neven
å segg du hev ann tapa x)
du vait kje r(ike) R(amund)
ko lykke gut heve deg skapa xx)
En skabning fulla go sa ---------
x) taba xxx) skaba
6. Tak du den stygge veven
å trø hann ne i dy
eg tager skru å skarlagen
å sjer deg klæi av noy
De vait eg visst du jere sa -------
7. So tok ho saks å sjæri
so skar ho R(amund) klæi
å fader å moder de såge derpå
ko x) jærning hu xx) vilde jere
De jer hu for meg sa --------
x) hvad xx) hun
8. Inn kom ann ungan x) Helje Kvass
å murann svikkta unde tilje
Høir du de kongen du gjeve me dotte di
å de mæ båe dykka xx) vilje
Du ska lade hannem vere sa -------
x) onge xx) dykkås
9. Høir du de r(ike) R(amund)
du vill no henne avstanda
du møter meg paa leiganvoll
i kriken x) ska du bli fanga
Eg tore nog møte sa --------
x) krigen
10.Tilegaste morgånen
då sole ho røa i liann
då stod den r(ike) R(amund) upp
å sjippte klubbå sine
No lag eg meg til å stria x) sa -----
x) strie
11.R(amund) jekk seg paa leiganvollen hænn
der møtt han unge Helje Kvass
med atten tusen mann
No ska me dusten ria x) sa -----
x) rie
12.Den fysste dust de sammen red
å de va alt av gama
Da trødde x) berji under sin fot
som dai ha vor klamra mæ hamra
No trødde me fullå sakte sa -----
x) trodde
13.Den anden -----------------------
å de ----------------------------- vreii
Da -------------------------------
som dai ha vor stampa i lairi
No -------- har sa ---------------
14.So tok han alle x) kongens mænd
å hoggje deires hoved ifrå
foruten xx) han unge Helje Kvass
han slapp uttå ein roande xxx) båt
No slapp du meg fullå skammleg sa ----
x) adde xx) foruden xxx) roandes
15.Høir du de r(ike) R(amund)
du vill no late meg live
sjau tunno x) av de røde gull
so jiver jeg dig
De slengje litt etti på den åttende sa -------
x) syv tønder xx)
16.So drakk da den fysste dajen
å den aire te kvelden
Då lengdist r(ike) R(amund)
no drakk me fullå lengji
No drakk me alt for lengji sa -------
17.De va no r(ike) R(amund)
mæ sitt svær so brå
so tok han unje Helji Kvass
å hoggje hans hovu ifrå
No jor eg gusselden sa -----
x) gud sellen ?
18.Tilegaste morgånen
då sole hu røa i liann
då såg han Langbeint rysen
framte mæ fjelli monne skria
Du skrai deg bæri hit x) sa ------
x) =ner
19.Slik ain svinjuring
hev eg sett før
å lagt hass augo tisama
Men de jer du kje mæ meg -------
20.So tok han i rysens sjegg
so kjødet lossned frå tanna
No va du likar aitt haie beist
hell du va en kristen mann
Kvi grin du so styggt aa kallegt sa ----
21.De va no r(ike) R(amund)
med sitt sverd so brå
so tok han Langbeint ryse
å hoggje hans hoved ifrå
No æ eg herre yve (dei) adde sa ------
22.So tok han so mykji sylv å gull
ha lade på sjip å båta
so sailt han seg unde kongens gård.
å va bådi gla å kåte
Kvi må me kje okko glee sa -----
Ekstra opplysninger