[BIN: 2730]

Unge Råmund

Oppskrift 1922 av T. Hannaas etter Olav Eivindsson, Austad, Bygland, Sætesdal .

1. R(amund) gjekk seg på læiganvoll,
h(an) sjunda mæ sitt svær,
femten bøta på ryggjen h(an) bar
h(an) åtte kje klæann bet
-Dei kjeme meg fullå væl,
sa han Rike Ramund.-
2. R(amund) gjekk for si moder a kjære
Kjære moder du skjere mig klæi
Dæi andre riddare ville meg hæi
De lika kje eg,
sa h(an) R(ike) R(amund).
3. So tok h(an) den stygge veven
i benkjen h(an) låg,
vepten va av nottla
o varpe av viddjene små,
Dæi kjeme meg fullå væl,
sa h(an) R(ike) R(amund).
4. So tok han ------------------
mest h(an) kunde orke o bære x)
so raist h(an) seg ti nester by'
Lille kjæreste du sjere me klær xx)
En Klædning fullå go,
sa h(an) R(ike) R(amund).
x) bera xx) klæa
5. Tak du den stygge veven
å sigg du hev 'an tapa
du vait kje r(ike) R(amund)
Ho lykke gut hev deg skapa.
En skabning fullå go,
sa h(an) r(ike) R(amund)
6. Tak du den stygge veven
å tro an ne i dy'
eg tager skru o skarlagen
o sjer deg klæe av ny.
De vait eg visst du gjeri,
sa h(an) r(ike) R(amund).
7. So tok ho saks o sjæri
so skar ho R(amund) klæi
o fader o moder dei såge derpå
var gjerning hu vilde jere.
De jer o for meg,
sa h(an) r(ike) R(amund).
8. Inn kåm 'an ungan x) Helje Kvass
o murann svikta unde tilje;
Høyr du de kongen du gjeve me dotte di
o de mæ båe dykka vilji.
Du ska late hannem vere,
sa h(an) r(ike) R(amund).
x) onge
9. Høyr du det r(ike) R(amund)
du vil nå hende avstanda
du møter meg på leiganvoll
i krigen x) skal du bli fanga.
Eg tore nokk møte,
sa h(an) r(ike) R(amund).
x) kriken
10.Tilegast mårgånen
då sola ho røa i leiann
då sto den rike Ramund upp
o sjepte klubbå sine.
Nå lag eg mig ti a strie,
sa h(an) r(ike) R(amund).
11.R(amund) gjekk seg x) på leiganvollen henn
der møtt 'an ungan Helje Kvass
mæ atten tusen mann
Nå ska me dusten ria,
sa h(an) r(ike) R(amund).
x) sig
12.Den fysste dust de sammen red
o de va alt av gama
Dai trødde bergje under sin fot
som dai ha vor' klamra mæ hamra.
Nå trødde me fulla sakte,
sa h(an) r(ike) R(amund).
13.Den anden dust de sammen red
o de va alt av vraii,
da trodde bergjei unde sin fot
som dai ha vor' stampa i lairi.
Nå trødde me fullå hart,
sa h(an) r(ike) R(amund).
14.So tok h(an) adde konjens mænd
o hoggje dairis hoved frå
foruten h(an) unge Helje Kvass
h(an) slapp utå ain roandes båt
Nå slapp du meg fullå skammleg,
sa h(an) r(ike) R(amund).
15.Høyr du de r(ike) R(amund)
du vil nå late me live
syv tønder av det røde gull
så gjever jeg dig.
Du slengje litt etti på den åttende,
sa h(an) r(ike) R(amund).
16.So drakk dai den fysste dagjen,
den airi ti kvellen
Då laiddist r(ike) R(amund).
Nå drakk me fullå lengji,
Nå ---------------- alt for lengji,
sa h(an) r(ike) R(amund).
17.De va nå r(ike) R(amund)
mæ sitt svær so brå
so tok h(an) ungan Helje Kvass
o hoggje hass hoved ifrå.
Nå gjor' eg gud-sallen,
sa h(an) r(ike) R(amund).
18.Tilegast um morgånen
då solei ha røa i leiann
då såg h(an) Langbeint rysi
framte mæ fjellei monne skrie
Du skrai deg bæri hit,
sa h(an) r(ike) R(amund).
19.Slik 'an svin-juring hev eg sett før
o lagt hass augo tisama
De gjer du 'kje mæ meg,
sa h(an) r(ike) R(amund).
20.So tok h(an) rysen i rysens skjegg
o kjødet lossned frå tanna
Nå va du likar ai haie baist
hell du va 'an kristen mann.
Kvi grin du so stygt o kallegt,
sa h(an) r(ike) R(amund).
21.De va nå r(ike) R(amund)
mæ sitt sværd so brå
so tok h(an) Langbeint ryse
o hoggje hass hoved frå.
Nå æ eg herre yve dai adde,
sa h(an) r(ike) R(amund).
22.So tok h(an) meget sylv o gull
han lade på skjep o båta
so sailt h(an) seg unde kongens gård
o va både gla o kåte.
Kvi må mi kje okko glee,
sa h(an) r(ike) R(amund).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 410, s. 86-92 (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Rike Ramund Etter visen står: (Etter Gunnår Kvinæ, Sætesdal 1907, s.45)