[BIN: 2729]

Unge Råmund

Oppskrift 1907-13 av T.Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Setesdal .

1. Ramund>/NAMN> han gjekk seg på vollen fram
hvor syv høien kjæmper mon stande,
den niende aar gjekk seg Ramund i lånd,
"Jeg raster der langt ut paa vandet"
-"Nei det gjør ei alene du, " sagde Ramund
"men komi alle x) sju, " sagde Ramund den unge.-

x) addi
2. Ramund han tog opp sitt svær,
de kaddar han Sveinlingen dyster,
so hoggje han ne dei kjempanne sjau
so bloe rann dennem til døde.
"De tenkte vel de inkje best, " seie Ramund
"men dei bite'n rigtig heitt, seier Ramund den unge.
3. Ramund han gjekk seg litt lengere fram
hor en høi kjempe mon stande
tretusindstjue alner hans bredde var,
3 hundrede alne hans længde.
"Vel er du stor og bred, sagde Ramund
"men endå knabbar eg deg ne, " sagde Ramund den unge.
4. Ramund han nappar i kjempens skjegg
så kødet fra tænder mon falde.
--------------------------------
"Og ilde griner du", sagde Ramund
"og ilde ser du ud", sagde Ramund den unge.
5. Å høre du Ramund lat leva mig i fre,
og gjør mig ikke mere skade;
syv tøner gull jeg gjeva skal dig,
og vinen den gode skal dig bade."
"Nei den åttende slumpen med", seier Ramund.
"Hellå knabbar eg deg ne", seier Ramund den unge.
6. Og Ramund han tok upp sitt goe svær,
de kaddar han Sveinlingen dyre;
so hoggje han kjempens hoved udav,
knapt fire par hester vann røre.
"Du tenkte vel de vel høit, seier Ramund.
"saa de biter rigtigt heitt", sagde Ramund den unge.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 3, s. 70f. (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Ramund den unge