[BIN: 2728]

Unge Råmund

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Aase Lia (el. Undeberg), Seljord, Telemark .

1. Her bur ein bonde her bort i houg
aa haanom saa kallar di Stein,
han hev'e seg dei sønine toll,
aa ingjen va' kar bare ein.
-Aa dæ va' fulla eg,
sa 'n onge Raamonn .-
2. Di tener seg i Kaangsgarren
-----------------------------
aa ingjen va' kar som o(nge) R(aamonn)
fe han bar hjartae utav staal.
3. Saa gjekk han seg ti mo si inn
aa ba 'o vill' skjera 'n klæi.
---------------------------
4. Varpe dæ va' av vieren smaa
----------------------------
5. Her bur eit troll uti (bergo?)
som ville mi dotter herje,
Eg veit meg naa ingjo raa
hoss eg skaa mi dotter bergje
"Eg skaa fulla bergj' 'n, eg"
sa 'n o(nge) R(aamonn).
6. Inn saa kaam han Hølgje Kvass
dæ va' saa dæ brast i tile
Hott æ dæ for ein liten gut
som seg monne true saa væl.
Aa d'æ naa fulla eg,
sa 'n o(nge) R(aamonn).
7. Inn -------------------
(han glytte seg ivi hær)
-----------------------liten gut
(som ---------------væl)
8. Aa dæ va' o(nge) R(aamonn)
saa slo 'n ti han H(ølgje) K(vass)
(saa hovue monne ifraa 'n drive)
Naa slo eg hoste hardt
---------------------------

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLXIX, s. 39f (Renskrift) (NFS, kopi) Etter visen står: (etter mori)
Opplyst at sangeren er født 1836, død juli 1923