[BIN: 2726]

Unge Råmund

Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Aslak Jørnsson Østnaa, (Austnaa), Kviteseid, Telemark .

1. Her bur ein bonde inkje langt ---
aa han heiter naa Stein,
aa han hev'e seg (naa) dei---------
men ingjen æ slike som ein.
-"Aa de æ fulla meg, " sa 'n onge R(aamonn) .-
2. Dei tener seg i Kongjens gaar
han Homlong aa han Kaare,
men ingjen æ slike som onge R(aamonn)
for han hev'e hjarta av Staal, "
"De æ naa ikkje staal, "
sa han o(nge) R(aamonn).
3. Han gjeng'e seg ti si fostermor inn
aa ba henar skjera seg klær.
"Kongjen han vi' meg i tenesti hava,
men dei hofmenn dei spottar aa lær."
4. Aa varpe va ut-av nosle-ris
aa veften av vier har.
Aa de va' ingjen silkjeduk,
(som onge Raamonn bar?)
"De æ kje silkje, de",
sa 'n o(nge) R(aamonn).
5. (Landstad v. 8 kjent)
6. Der bur eit troll ut-i bergo nor,
som ville Kongsdotteri hergje,
Aa kongjen han visste seg ingjaa raa
hos han sill' si dotter verje.
"Eg sko 'o fulla verje",
sa -------------------------
7. Aa inn so kaam 'an Hølgje Kvass,
han saag seg att-ivi hær x)
"Hott æ de naa xx) fe ein liten gut,
som trur seg naa so vel."
"Aa dæ æ fulla meg, "
-------------------------
x) de tott' i kvor tilje brest xx) naa overstreket
8. Inn so kaam han H(ølgje) K(vass)
de totte kvor tilje breste x),
"Kongje, du sko meg di dotter gjeva,
alt mæ din gaande vilje."
"Du sko 'o ikkje faa",
sa --------------------
x) brest onde tilje overstreket
9. Aa de va naa han H(ølgje) K(vass)
han stuka uti adde moddur
"Du Raamonn du sko meg møte i dag,
ut paa dei læikarvoddun."
"Eg sko deg fulla møte, "
---------------------------
10.Aa fyri rei Kongjen aa haanoms hofmenn,
aa alle i brynjune sie
Etter gjekk R(aamonn) bondeson
aa skjefta paa klubba den frie.
"Naa æ mi klubbe skjeft, "
---------------------------
11.Aa de va' naa han H(ølgje) K(vass)
han snedd' etter kongjens merkje
Kongjen aa draanningji saag derpaa,
di skalv som ringjen i serkje.
"Aa de tar inkje skjelve, "
sa ---------------------------
12.Aa de va R(aamonn), bondens son,
han sneidde mæ klubba den frie,
so dreiv 'n ti 'n H(ølgje) K(vass)
so hovue i sjou lutir mon drive.
"Naa slo eg hoste hart, "
sa ---------------------------
13.Fysste hoggje 'n Trugjen Ubli svein,
han aatte hendar ifraa,
so truga 'n haanom i bergje inn,
der de roue gulle laag.
"Her finn eg røde gull, "
sa 'n ---------------------
14.So hoggje 'n F---------
so han datt dou ti jor,
aa saa alle dei smaatroddi,
so skuva 'n baaten ti fjore
"Naa hev eg vore her, "
sa 'n onge Raamonn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge LXVI, 13ff. (Renskrift) (NFS, kopi) Overskrift Onge Raamonn. Opplyst at trador er født 1835, død 13/2 1922.