[BIN: 2723]

Unge Råmund

Oppskrift 1917 av K.Liestøl etter Olav Eivindsson, Austad, Bygland, Aust-Agder .

1. Rammun gjekk seg paa leiganvoll
han skimta mæ sitt svær
Aa Femten bota paa ryggjen han bar
han aatte kje klæane bet'.
-"De tjene meg fullaa væl", sa han rike Rammun.-
2. Rammun gjekk for sin moder at kjære
"Kjære moder du skjere meg klæa
Dei andre riddara vilde meg hæi.
"De lika kje eg", sa han Rike Rammun.
3. So tok han den stygge veven
i benkjen han laag
Vepten va av nosla
aa varpen av vidjene smaa
"De tjene meg fullaa væl", sa han Rike Rammun.
4. So tok han den stygge veven,
mest han kunne ork' aa bere
so reiste han seg ti nesti by:
" Lille Kjærsti du skjere meg klæi."
"En klædning fullaa go, " sa han rike Rammun.
5. Tak du den stygga veven
aa seg du hev han taba
Du veit kje Riki Ramun
ko lykke Gud heve deg skaba.
"En skabnin fullaa go", sa han Rike Rammun.
6. Tak du den stygge veven
aa trø han ne i dy
"Eg tager skru aa skarlagen
aa skjere deg klæaa ny.
"De veit eg visst du gjeri", sa han rike Rammund.
7. So tok ho saks aa skjæri
so skar ho Rammun klæi.
Aa Fader aa moder de saag derpaa
ko x) gjerning hu vilde gjere.
"De gjer ho for meg", sa han rike Rammund.
x) hvad
8. Inn kom han ungen Helgje Kvass
aa muran svigta undi tilji
"Høyr du de kungen du gjev meg dotti di
aa de mæ baade koss x) vilje.
"Du skal lat xx) hannem vere", sa han rike Rammun.
x) ko xx) lad
9. Høyr du de rige Rammun
du vil naa henni avstanda
Du møter meg paa leikanvoll
i krigen ska du bli fanga.
"Eg tor nog møte", sa han rike Rammun.
10.Tilegast um morgonen
Daa sola hu røa i lian
Saa stod den rige Rammunn upp
aa skjepte klubbaa sina.
"Naa lag' eg meg ti aa stria, " sa han rike Rammun.
11.Ramun gjekk seg paa leiganvollen hen
Der møtt'an unge Helgje Kvass
mæ atten tusen mann.
"No ska me dusten ria, " sa han rike Rammun.
12.Den fysste dust de sammen red
aa de va alt av gama
Da trødde bergje under sin fot
som de ha vor klamra mæ hamra.
"No trødde mi fulla sakti", sa han Rike Rammun.
13.Den andre dust de sammen red
aa de va alt av vreii
dei trodde bergji under sin fot
som dei ha vor stampe i leiri.
"No trodde mi fullaa hart", sa han Rike Rammun.
14.So tog han add x) kungens mænd
aa hoggji deiris hovet ifraa
foruden han unge Helgje Kvass
han slapp utaa en roandes baat.
"No slapp du meg fullaa skamleg", sa han rike Rammun.
x) adle
15.Høyr du de rige Ramun
du vil naa late meg live
syv tønder av det røde guld
so giver eg dig.
"Du slengje litt efter paa den aattende", sa han rike
Rammun.
16.So drakk dei den fysste dagjen
den anden til kvellen
daa leiddist rige Rammun
"No drakk mi altfor lengji", x) sa han rike Rammun.
x) No drakk mi full vel
17.De va no rike Rammun
mæ sitt sværd so braa,
so tok han unge Helgje Kvass
aa hoggje hans hovet ifraa.
"No gjer eg Guds x) ellen", sa han rike Rammun.
xx)î x) Guss xx) (Guds ellen veit ikkje Olav kva tyder)
18.Tilegast um morgenen
Daa sola hu røa i liann
daa saa han Langbein rysi
framti mæ fjelli munne skrie.
"Du skrei deg bæri hit", sa han rike Rammun.
19.Slik ein svinhjuring hev eg set før
aa lagt hans augu til sama.
"De gjer du kje mæ meg", sa han rike Rammun.
20.So tok han rysen i rysens skjegg
aa kjødet losnet fraa tanna,
no va du likar eit heie beist,
hell du va ein kristen mann.
"Kvi grine du so stygt aa kallegt", sa han rike Rammun.
21.De va no r(ike) R(ammun)
mæ sitt sværd saa braa,
so tok han Langbein ryse
aa hoggje hans hovet ifraa.
"Naa er jeg herre over dem alle", sa han rike Rammun.
22.So tok han saa meget sylv aa guld
han lade baade skip aa baata.
so seilte han seg under kungens gaard
aa va baade gla' aa kaate.
"Kvi maa mi kje okko glee", sa han rike R(ammun).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS K. Liestøl 9, s. 61-82 (Renskrift)