[BIN: 2722]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av G.O.Greve etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Der bur ein mann inkje langt herifraa,
hann heiter naa >NAMN>Stein,
aa han heve seg di sønine tolv,
men ingjen æ slike som ein.
-"Aa d'æ naa fulla eg, " sa en onge Raamunn.-
2. Der bur naa eit troll ikje langt herifraa,
som ville kongsdotteri herja.
Kongjen hann viste seg ingjo raa,
han ville si dotteri verje.
"Eg ska o fulla verje, " sa en onge Raamunn.
3. Aa inn saa kom da en Hølgje Kvass,
det toss brest onder hans tiljo:
kongje du sko meg di dotter gjeva
alt mæ den goe vilje.
"Du sko o inskje faa, " sa en onge Raamunn.
4. Aa der va naa honom Hølje Kvass,
han saag seg naa att ivi hærunn:
hot æ de fe ein liten gut,
som tru seg hev saa vel.
"Aa d'æ naa fulla eg, " sa en onge Raamunn.
5. Vreie saa blei naa en Hølje Kvass,
dæ stuka uti alle møddur:
du Raamunn, du ska meg no møte idag
alt upaa di leikarvøllur.
"Eg sko deg fulla møta, " sa en onge Raamunn.
6. Di gjenge naa seg paa den leikarvøll,
der di hofmenner leikar før hove,
aa daa va Raamunn paa jokkerne bar,
de hofmenner at honom lo.
"De tar naa inkje læ, " sa en onge Raamunn.
7. Raamunn gjekk seg te fostermor si inn,
hann be hennar skjera seg klæar:
fe kongjen han vi meg i tjeneste hava,
dei hofmenner at meg lær.
"Di tar naa inkje læ, " sa en onge Raamunn.
8. Varpe dæ va uta nusleris
aa væfta i vieren smaa:
aa høyrer du, Raamunn, vonde son,
naa skaa du dei klæi faa.
"Eg fær vel fulla klær, " sa en onge Raamunn.
9. Aa varpe de va utav nusleris
aa væfta i vieren hare;
aa dæ va ingjen silkjeduk,
som Raamunn flutt' av gare.
"Dæ va naa inkje silkje, "sa en onge Raamunn.
10.Raamunn gjenge seg te kongsdotteri inn,
aa be hennar skjære seg klæer:
din faer han vi meg i tjeneste hava,
dei hofmennerne at meg lær.
"Dei tar naa inkje læ, " sa en onge Raamund.
11.Ho søkte no upp den silkjeduk,
aa skar honom Raamunn klæer;
kongjen aa hofmennarn undras derpaa,
kor Raamunn ha fengje slike klæer.
"Eg monne di vel faa, " sa en onge Raamunn.
12.Aa fyri saa gjeng alle kongjens hofmenn,
va klædde i brynjudn sie,
etter gjeng Raamunn bondeson
a skjeftar paa klubba den frie.
"Naa e mi klubba skjeft, " sa en onge Raamunn.
13.Aa da va naa Raamunn bondeson,
han snædde mæ klubba den frie,
saa dreiv han naa te honom Hølje Kvass,
honoms høvu i lutinne drive.
"Naa slo eg koste hart, " sa en onge Raamunn.
14.Aa dæ va naa Raamunn bondeson,
han saag se naa ut ivi fjoro,
der saag han naa Trugjen Uglusvenn
i stærke jønnbaatanne ro.
"Aa ro naa heran hit", sa en onge Raamunn.
15.Naa hev eg fare vilt uti allan nott
aa vilt utpaa villane fjoran,
eg leitar etter han Hølje Kvass,
dæ va min mobroer.
"Aa va dæ mobror dinn, saa va dæ frænde minn",
sa en onge Ramunn.
16.De gjenge naa seg etter hallinne fram
aa fram ette dei andre smaa liar:
aa høyrer du Raamunn bondeson,
aa her ser du frændinne dine.
"Eg monne deg vel sjaa", sa en onge Raamunn.
17.Aa der sat naa alle dei andre smaa troll,
dæ glødde uti deires tænne:
hor tru naa konses goe svær
he kome i Raamunns hænde.
"Eg monne dæ vel faa", sa en onge Raamunn.
18.Saa hoggje en Trugjen Uglusvenn
honoms aatte hændar ifraa,
saa truga en honom ette skortune fram,
der raue gulle laag.
"Her finn eg raue gull", sa en onge Raamunn.
19.Saa hoggje en Trugjen Uglusvenn,
saa han falt daue te jor,
aa sea saa alle dei andre smaatroll,
saa skuva en baaten te fjors.
"Naa hev eg vore der", sa en onge Raamunn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS G.O.Greve 2, s. 24-25 (Renskrift) Overskrift Ongeraamunn.