[BIN: 2719]

Unge Råmund

Oppskrift 1924 av J.J.Haddal etter Jacob Klungsøyr, Herøy, Hareid, Mo i Rana .

1. Ramund gjekk sig over same (vide?) sjøstrand
der saag han den store kjempe stande
halvtredsinstyve alen saa var hun bred
og hundrede var hendes lengde.
-"Vel er du lang og breid, siger Ramund,
har du lyst aa kjempast med meg, "siger Ramund til dei unge.
-
2. "Eg teker Ramund paa min mindste finger
aa kaster ham langt ut av lande".
"Det gjer ikkje aaleine du, siger Ramund,
men kjeme du og alle sju, siger Ramund til dei unge.
3. Ramund fater upp i Risens skjegg
og rev det ned i fra tender.
"Ille grine du no, siger Ramund,
ille ser du ut no", siger Ramund til dei unge.
4. Ramund fater efter sit gode sverd,
som han kalder Dimlingen dyre,
so hogde han kjempens hoved av,
so det flaug femten mile.
(Som fem par øksne neppe kunde røre)
"Eg meinte det beit med skjel, siger Ramund,
det beit dog likevel", siger Ramund til dei unge.
5. Ramund gik sig over same Sjøstrand,
der saag han dei sju kjempe stande.
Ramund fater efter sit gode sværd,
som han kalder Dimlingen dyre,
saa hogde han kjempernes hoveder av,
saa blodet randt dennem til døde.
"No ligger i der alle sju, siger Ramund,
aaleine stend eg herigjen, siger Ramund til dei unge.
6. Ramund bar i skipet baade sylv og gull
all med skipet kunde take,
So siglde han over den breide fjord
alt inn til keiserens lande.
"No er eg komen her, siger Ramund,
foruten alt besvær, siger Ramund til dei unge.
7. Ramund kaster ankeret paa kviten sand
so stamnen mot lande maatte svinge,
og sjølv var Ramund den fyrste mann
som der paa land munde springe.
"Vaagar ikkje meir, siger Ramund,
vaager ikkje fleir", siger Ramund til dei unge.
8. Keisaren ut av vinduet saag med auger og sorigfulle mine.
"Hvad er det for ein kar, som paa jorden staar
og der so heskjelle grine?"
"Det er eg, siger Ramund,
har du lyst aa kjempast med meg?", siger Ramund til dei
unge.
9. Ramund han støytte paa dyra med stang
so muren med jori laut rinne.
"Saag du no kar eg slapp inn?" siger Ramund,
retno skal det gælde dit skinn, siger Ramund til dei unge.
10."Ha, høyr du unge Ramund,
aa vil du late meg leve,
min yngste datter saa giver jeg dig
og halvparten av mit rige".
"Det tek eg likevel, siger Ramund,
derpaa knakar eg dit Halsbein", siger Ramund til dei unge.
11.Ramund gjekk sig til baldhuset hen,
hvor de legte bold og guldterning
og alle frygted for Ramund sitt sind,
for grumme geberder og gjerning.
"Frygt ei for mig, siger Ramund,
eg log slett ikkje aat deg", siger Ramund til dei unge.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Varia 11, s. 4-6 (Renskrift) Overskrift Ramund (Min far lærde visa i 1830-40 åra og eg skreiv den upp i
1910.)