[BIN: 2717]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Telemark .

1. (Landst.)
6. ( - )
Å varpi de va av nosleris
å vefti av vijeren små.
"Å høyr du R(åmund) bondeson
her ska du klæi få!"
7. (matmuoeri si)
8. De bur ett troll uppå den voll
som ville kongsdotteri herje
o.s.v.
10.(-)
11.De va'n Hølje Kvass
han braut i alle møddur:
"Idag so skå du møte meg
uppå dei leikarvøddur."
"Eg skå deg fulla møte, "
sa'n o(nge) R(åmund)
13.(-)
14.(-)
15.(-)
16.(-)
17.(-)
19.(-)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.Moe 6, s. 72-73 (Renskrift) Overskrift Råmund