[BIN: 2716]

Unge Råmund

Oppskrift 1913 av R. Berge etter Kjersti Lillegård, Telemark .

1. -"Aa dei spinn kje silkje, du, "
sa'n Onge Raamonn . -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLVII, s. 30. (NFS, kopi)