[BIN: 2715]

Unge Råmund

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 () Aa varpi de va' utav nosleris
aa veften av vieren smaa,
men de va' Onge Raamond,
daa sill' 'an klæine faa.
-Eg bli no klædd eg ou, sa'n o(nge) R(aamond)-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R.Berge CCXLVIII, s. 64 Etter visen står: Tone=Aasm(und) Fræg(egjevar).
Trador født 21/5 1841.