[BIN: 2715]

Unge Råmund

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 () Aa varpi de va' utav nosleris
aa veften av vieren smaa,
men de va' Onge Raamond,
daa sill' 'an klæine faa.
-Eg bli no klædd eg ou, sa'n o(nge) R(aamond)-
Ekstra opplysninger