[BIN: 2713]

Unge Råmund

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Her bur ein kar ikkji langt herifrå
å honom kallar di Stein
han heve fengji seg dei sønine tolv
å dæ æ ingjen kar bare ein.
-"Å dæ æ nå fulla eg, " sa 'n onge >NAMN>R(åmonn) . -
2. Onge R(åmon) tener seg i kongjens går
å kongjens hovmænn dei spottar å hæer honom.
"men eg fær væl lite bæe te klæer, "
sa'n onge R(åmonn).
3. Å dæ va o(nge) R(åmonn)
han lot sig gange te sin stifmoder inn
4. "Høre du stifmoderen min
du skå meg klæer skjera
te kongjen vi hava meg te tenest
honoms hofmænd meg spottar å hæer."
5. Å varpe dæ va utav nosleris
å vefta mæ vijeren hare
"Eg fær væl lite bære te klæer, "
sa han o(nge) R(åmonn).
6. Å varpe --------------------
var vefta mæ --- småe
"Å dæ æ ingjen silkjeduk, "
sa' han --------------------
7. Å dæ va onge R(åmonn)
han lot seg gange inn te kongedotrinn:
"Høyre du kongsdotteri,
du skå meg i klæi skjera.
fe fai din vi ha meg te tenest
honoms hofmænn dei spottar å hæer meg."
7b.Ho rekkte upp silkjedukjen den lange
så skar' o 'en onge Råmund i klæi
å dei båte store å mange.
8. Å kongjen å droningji ondrast på dæ
hot fæ R(åmonn) sku hava slike klæer
"Å de tar ikkje ondrast på dæ",
sa han o(nge) R(åmonn).
9. Dæ bur ett troll uti læng i nor
som ville kongsdotteri hærje
kongjen visste seg ingjo råî
si dotteri ville han verje.
"Å me sku væl fulla verj 'o då, "
sa' han o(nge) R(åmonn).
10.Å inn så kjæm han Hølje Kvass
han stuka på kvor den tile:
"Høyre du kongje, då skå mæg di dotteri gjeva
å dæ mæ all goa vilje."
11.Å dæ va kongen
han blei båtte roa å blå
men te svara onge R(åmonn)
"Du sko o slett inkje få."
12.Å dæ va no han Hølje Kvass,
han lyfte på kvo den hæle
"Hot æ nå dæ e ein liten gut,
som trur seg såssa væle?"
"Å d'æ nå væl fulla eg, "
sa han (onge Råmonn).
13.Å dæ va nå på alle mollo x)
"(Høyr du o(nge) R(åmonn)
imorgo skå du meg møte
ja på dei leikarvollo."
"Der skå eg visstnok møte, "
sa' han (onge Råmonn).
x)møllo
14.Fyri gjekk kongjens hofmænn
i brynjune vie å sie,
kongjen å dronningji gjekk etter dem,
etter gjekk Råm(onn) bondeson
(han) skefte på klubba den frie.
"Nå æ den klubba skeft",
sa han (onge Råmonn).
15.Å dæ va nå en H(ølje) K(vass)
han snedde te kongjens merkje,
kongjen å drånn(ingji) såg derpå,
di skalv av alle kræfter.
"Å de tar inkje skjelve så hart, "
sa' han (onge Råmonn).
16.Å dæ va o(nge) R(åmonn)
han letta på klubba den frie,
så slo'n te honom H(ølje) Kvass,
honoms alle sjou hovu i lutin' mon drive.
"Å no slo eg hoste hart, "
sa'n (onge Råmonn).
17.Å de va onge R(åmonn)
han såg seg villt i ville fjoro
der såg 'en svenn Uvillson
i sterke jønnbåten rodde.
"Å ro no hit te meg, "
sa'n (onge Råmonn).
18."Å eg hev fari villt i nott
å villt i ville fjord,
å leita etter honom H(ølje) Kvass,
fe dæ va min mobroer.
"Ja va dæ mobro din, så va dæ frænden min, "
sa'n (onge Råmonn).
19.Å dæ va svenn Uvillsvenn
han grinte i sine tænnar:
"hokken hev gjevi o(nge) R(åmonn) Hølje Kvasses svær,
hoss 'hev du fengji dæ i hændar?".
"Å eg mone dæ få, "
sa' (n onge Råmonn).
20.Så snedde han te han Uvillsven
så han datt ivi enda
så blei dæ dermæ ende.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.Moe 25, s. 237-241 Overskrift Råmonn XIV