[BIN: 2711]

Unge Råmund

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Væren Breidalen, Nissedal, Telemark .

 (leikar for hovi (Hoffet), no trur)
Silkjeduk, som R(amund) monne i fare
Kungsdotteri hevje
glutte seg att
Ramund-
han stakar i alle moddur-vodd
va' dæ morbror din, så æ du-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge g, s.162 .