[BIN: 2709]

Unge Råmund

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Ram(und) for i av gore
dær dæ raue gulle låg,
no fær eg raue Gull.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge m, s. 90