[BIN: 2708]

Unge Råmund

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Dagne Li, Fyresdal, Telemark .

3. Dæ bur eitt Troll hær langt i Nor
dæ ville Kungsdotteri hevje
dæ va' Kungjen å dronongji
dei ville si dotteri bergje.
(Saa Landst.v9. (-viljo-tiljo)
((Landstad) v.1.L.2:dæ tost breste innunder ho)
-(Omkv. som L(andstad))-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge m, s. 49