[BIN: 2706]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .

  ((Landstad) V.5, Lin 3):
"æ høyr du Råmund bondeson, "
(Og 4):
"no ska' du klæinne få."
"æ fær eg enndå klæer eg, "
sa' en unge Råmund.
(Efterslængen til V.6):
"Nei de va inki av silki."
(V.9, L.1:berganne (for:bergjo);L.2:ferje (for herje);
Lin.4:verje (for bergje)
(V.10, L.1:Helgi;L.2:under han (for:under);L.3:du gjev
meg di dotter idag;L.4:goane.-)
(V.12, L.2:han stukar i alle møddur (hvilket Torbjør ei
vidste at forklare).-)
(V.16, L.2:gloste (for:ser);L.3:Hølgis mangled. I Eftersl:
roens bære hit; V.16):
Eg hev fari vitt i daganne tvei
å vit uti al dæn fjor.
(V.16 var det sidste vers, som Torbjør erindred)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, s. 132 (Renskrift) Overskrift Varianter til Visen om Råmund I