[BIN: 2705]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Dagni Li, Fyresdal, Telemark .

  (L(andstad) v.2:Káring))
(v.3):
Dæ bur eitt Troll hær langt i Nor,
dæ ville Kungsdotteri hevje,
dæ va' Kungjen ó Droningji,
dei ville si Dotteri bergje.
(Derefter Landst. v.4)
(L(andstad) v.10:-Viljo - dæ tosst breste innunder ko
Tiljo)
(L(andstad) v.12:i adde Moddo (:i alle Kroge)
(L(andstad) v.16: Ubli Svein )
-(L(andstad) v17. Omkv. æ' du) -
(L(andstad) v.18:Liir-Frendanne-(Omkv) dei)
(L(andstad) v. 19:okkos Faers Svær)
(L(andstad) v. 20 Omkv.røde Gull)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 2, s. 119 (Renskrift) Overskrift Varianter til Råmund II