[BIN: 2704]

Unge Råmund

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Telemark .

  (Ld1. Der (sic!) - så langt inor -)
(Ld.2,2:Humli)
(Ld.5,4 og 6,4:dæ kunne ingjen undrast på, um Råmund flutte
ifrå (av gari))
(Ld.8,4:ha' fengji.)
(Ld.10:unde 'an tiljo - viljo)
(Ld.13.Fyri rei. Hølgji Kvast, han rei i brynja den sie)
(Ld.l4,4:i belti)
(Ld.15,2:slengjer paa)
(Ld.16,3 ikke:Hølgis)
(Ld.17,4,5,6:æ')
(Ld.18,2:lio;4: frendanne dine)
(Ld.19,3:okkos faers svær)
(Ld.20,5:her finne me raue gull)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 4. s. 182 (Renskrift) Overskrift Råmund